İPLİK ÇEŞİTLERİ

PAMUK İPLİĞİ
Pamuk bitkisinin kapsülünde ki ( koza ) tohumlarından alınan elyafların işlenmesi ile elde edilen pamuk iplikleri çok yaygın olarak kullanılır. Sıcak ve rutubetli iklimde yetiştirilir. Elyaf uzunlukları 15-50 mm arsındadır.
Pamuk ipliklerinin daha mukavemetli olması istendiğinde südkosit ile merserizasyon işlemi yapılır.
Pamuk ipliği lif özelliklerine göre, genellikle üç sistemde sınıflandırılır.
Penye İpekçiliği ( ince ve uzun liflerden oluşur. )
Karde İpekçiliği ( kalın ve kısa liflerden oluşur. )
Vigoine iplikçiliği ( karde ve penye iplik artıklarından yapılır. )
Pamuk ipliği oluşum özelliklerine göre, genellikle sistemde sınıflandırılır.
Rink iplik ( Klasık iğ sistemi ile bükülerek oluşur).
open-end iplik (Hava basıncıile liflere tur verilir)

Devamını oku: İplik Çeşitleri

MODERN İPLİK EĞİRME METODLARI

Bugüne kadar ring iplikçiliği stapel liflerden iplik yapılmasında üniversal bir metod olarak be-nimsenmiştir.Yeni iplikçilik metodları,otomastona olan yakınlıkları sebebiyle bazı avantajlar sağlamış – tır.Teknolojik problemler ve ekonomik sınırlamalar sebebi ile ince iplik sektöründe , 20 tex’ten daha in- ce iplikler için rotor iplikçiliğinin kullanılması henüz gerçekleşememiştir.Sonuç olarak ince iplik imalinde ring iplikçiliğinin yerini alabilecek , yeni iplikçilik metodları üzerinde çalışılmaktadır.

Bu arada sarım iplikçiliği geliştirilmiştir.Bu iplikçilik metodunda paralel hale getirilmiş liflerden oluşan tutamın etrafına flament iplik sarılmaktadır.Bu iplikçilik teknolojisi kalın iplik imalatında kullanılabilmektedir.Özel amaçlı bazı ince ipliklerde de kullanılabilir.Bukle ipliği denilen fantezi iplik yapıla bilir . Ancak sarım iplikçiliği ring iplikçiliğinin esası olan %100 kesik liflerden ince iplik imlini gerçekleştirememiştir.Bu amaca yönelik, hava-jetli ve friksiyon iplik eğirme yöntemleri geliştirilmiştir.

Devamını oku: İplik Eğirme Metodları

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Gerek iplik üreticileri gerekse tekstil doku üreticilerinin ipliklerden bekledikleri bir takım ekstra özelliklerin, süre gelen iplik üretim yöntemleri ve yaygın hammaddeler ile sağlanmaması, iplik üreticilerine iplik yapısı ve mekaniği ile ilgili yeni araştırmalar yapılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu amaçla gerek estetik gerekse mekanik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla yeni iplik üretim metotları ve prosesleri geliştirilmiştir. Son yıllarda gittikçe önemini hissettiren karışım konusunda yapılan çalışmalarda bu araştırmalardan bir tanesidir.

  Karışım işlemi ile, iki veya daha fazla sayıda bileşene ait lifler, karışım oranına ve tipine bağlı olarak düzenlenir. Karışım tekstil endüstrisinde elyaf, band, fitil, iplik ve kumaş formunda (farklı özelliğe sahip iplikler kullanılarak) gerçekleştirilebilir.

Devamını oku: Karışım Teknolojisi

Parafinlemenin Önemi ve Kullanıldığı İplikler

Parafinleme İpliğin yüzeyinin küçük parafin parçacıklarıyla kaplanarak ipliğe kayganlık kazandırılması işlemine parafinleme denir. Bu işlem sonucunda elde edilen ipliğe parafinli iplik denir.

Öncelikle parafinin ipliğin yüzeyine bir şekilde nüfuz etmesi gerekir. Bir kilogram iplik başına 0,5 g ile 1,5 g arası parafin en uygun olanıdır. Eğer bu aralık aşılırsa, sürtünme direncinin ve karışık iplik pıhtılaşmasının artmasından dolayı iplik sağılma işlemine karşı direnç de doğal olarak artacaktır. Uygun parafinlenen ipliğin sürtünme katsayısı parafinlenmemiş ipliğe göre %40-50 daha az olur.

İpliğe gereğinden fazla parafin vermek de iyi değildir, fazla parafin de zarar vericidir. Parafinlenme çok az olsa bile yüksek hızlarda çalışan örme makinelerinde ipliğin güvenle kullanımı mümkün olacaktır.

 

Devamını oku: İplik Parafinleme

TEKSTİL KLİMA SANTRALLERİ İÇİN ENERJİ TASARRUFU

Bu çalışmada bir tekstil fabrikasında, çalışanların bulunduğu ortamdaki iç hava kalitesinin iyileştirilmesi için bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Fabrikada karşılaşılan sorun; mekanda klima hava basıncının yüksek olması ve buna bağlı olarak da sıcaklık ve nemin artış göstermesi şeklinde yaşanmıştır. Bu sorun sebebiyle çalışılan mekanda hem elyaflarda uçuşmaya hem de çalışma verimlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için hava vantilatörlerinin iyileştirilmesi üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İç basıncın yüksek olması vantilatör hava debisinin yüksek olmasından kaynaklandığı için vantilatörlerin kasnak çaplarının değiştirilerek devir sayılarının düşürülmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca elektrik motorların direk fanların üzerine monte edilmesine yerine ayrı montaj yapılması ile de motorlarda sık sık karşılaşılan arızalar giderilerek, ömürleri de uzatılmıştır. Motorların çektiği amper değerlerinin de azaldığı buna bağlı olarak da motorların tüketmiş olduğu enerjinin düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak klimatize şartlarında düzelme sağlanmıştır. Sistemde düşük bir maliyet ve işçilik oranıyla kısa bir süreçte %18’lik bir enerji tasarrufu sağlanmıştır

Devamını oku: Klima da Tasarruf