İPLİK ÇEŞİTLERİ

PAMUK İPLİĞİ
Pamuk bitkisinin kapsülünde ki ( koza ) tohumlarından alınan elyafların işlenmesi ile elde edilen pamuk iplikleri çok yaygın olarak kullanılır. Sıcak ve rutubetli iklimde yetiştirilir. Elyaf uzunlukları 15-50 mm arsındadır.
Pamuk ipliklerinin daha mukavemetli olması istendiğinde südkosit ile merserizasyon işlemi yapılır.
Pamuk ipliği lif özelliklerine göre, genellikle üç sistemde sınıflandırılır.
Penye İpekçiliği ( ince ve uzun liflerden oluşur. )
Karde İpekçiliği ( kalın ve kısa liflerden oluşur. )
Vigoine iplikçiliği ( karde ve penye iplik artıklarından yapılır. )
Pamuk ipliği oluşum özelliklerine göre, genellikle sistemde sınıflandırılır.
Rink iplik ( Klasık iğ sistemi ile bükülerek oluşur).
open-end iplik (Hava basıncıile liflere tur verilir)

Devamını oku: İplik Çeşitleri

MODERN İPLİK EĞİRME METODLARI

Bugüne kadar ring iplikçiliği stapel liflerden iplik yapılmasında üniversal bir metod olarak be-nimsenmiştir.Yeni iplikçilik metodları,otomastona olan yakınlıkları sebebiyle bazı avantajlar sağlamış – tır.Teknolojik problemler ve ekonomik sınırlamalar sebebi ile ince iplik sektöründe , 20 tex’ten daha in- ce iplikler için rotor iplikçiliğinin kullanılması henüz gerçekleşememiştir.Sonuç olarak ince iplik imalinde ring iplikçiliğinin yerini alabilecek , yeni iplikçilik metodları üzerinde çalışılmaktadır.

Bu arada sarım iplikçiliği geliştirilmiştir.Bu iplikçilik metodunda paralel hale getirilmiş liflerden oluşan tutamın etrafına flament iplik sarılmaktadır.Bu iplikçilik teknolojisi kalın iplik imalatında kullanılabilmektedir.Özel amaçlı bazı ince ipliklerde de kullanılabilir.Bukle ipliği denilen fantezi iplik yapıla bilir . Ancak sarım iplikçiliği ring iplikçiliğinin esası olan %100 kesik liflerden ince iplik imlini gerçekleştirememiştir.Bu amaca yönelik, hava-jetli ve friksiyon iplik eğirme yöntemleri geliştirilmiştir.

Devamını oku: İplik Eğirme Metodları

İPLİK TERİMLERİ

Air Cover:
Farklı özelliklere sahip iki veya fazla ipliğin bir hava jeti yardımıyla punta ile birleştirilmesi.

Single Cover:
Polyamid elyafın Likra üzerine sarılmasından meydana gelir. Kullanılan poliamid düz, dokulu, multifilament veya mikrofilament olabilir.

Double Cover:
Çift kaplama iplikler, biri saat yönünde ve diğeri saat yönünün tersine olmak üzere iki poliamid şeridinin likra elyafının etrafına sarılmasıyla oluşturulur.

Büküm:
İpliğe üretim sırasında yapılan döndürmenin döngü sayısını ve yönünü belirten terimdir.

Devamını oku: İplik Terimleri

Parafinlemenin Önemi ve Kullanıldığı İplikler

Parafinleme İpliğin yüzeyinin küçük parafin parçacıklarıyla kaplanarak ipliğe kayganlık kazandırılması işlemine parafinleme denir. Bu işlem sonucunda elde edilen ipliğe parafinli iplik denir.

Öncelikle parafinin ipliğin yüzeyine bir şekilde nüfuz etmesi gerekir. Bir kilogram iplik başına 0,5 g ile 1,5 g arası parafin en uygun olanıdır. Eğer bu aralık aşılırsa, sürtünme direncinin ve karışık iplik pıhtılaşmasının artmasından dolayı iplik sağılma işlemine karşı direnç de doğal olarak artacaktır. Uygun parafinlenen ipliğin sürtünme katsayısı parafinlenmemiş ipliğe göre %40-50 daha az olur.

İpliğe gereğinden fazla parafin vermek de iyi değildir, fazla parafin de zarar vericidir. Parafinlenme çok az olsa bile yüksek hızlarda çalışan örme makinelerinde ipliğin güvenle kullanımı mümkün olacaktır.

 

Devamını oku: İplik Parafinleme

KARIŞIM TEKNOLOJİSİ

Gerek iplik üreticileri gerekse tekstil doku üreticilerinin ipliklerden bekledikleri bir takım ekstra özelliklerin, süre gelen iplik üretim yöntemleri ve yaygın hammaddeler ile sağlanmaması, iplik üreticilerine iplik yapısı ve mekaniği ile ilgili yeni araştırmalar yapılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu amaçla gerek estetik gerekse mekanik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla yeni iplik üretim metotları ve prosesleri geliştirilmiştir. Son yıllarda gittikçe önemini hissettiren karışım konusunda yapılan çalışmalarda bu araştırmalardan bir tanesidir.

  Karışım işlemi ile, iki veya daha fazla sayıda bileşene ait lifler, karışım oranına ve tipine bağlı olarak düzenlenir. Karışım tekstil endüstrisinde elyaf, band, fitil, iplik ve kumaş formunda (farklı özelliğe sahip iplikler kullanılarak) gerçekleştirilebilir.

Devamını oku: Karışım Teknolojisi