KLİMANIN TANIMI

            Klima nedir önce bunu tanımlamak gerekir. Ve sonrada klimanın sanayide uygulanış şekillerini anlatmak gerekir. Klima mahale verilecek havayı şartlandırma demektir. Şartlandırma genellikle havanın nem, sıcaklık ayarıdır.

            Klima bugün büyük ölçüde tekstil sanayinde uygulanmak ve üretilen madde üzerinde büyük etken olmaktadır. Ayrıca insanların yaşadığı ve çalıştığı salonlar, fabrikalar ve atölyeler insan sağlığına uygun bir şekilde hava şartlandırması yapılır.

OTOMATİK KLİMA SİSTEMLERİNİN TANITILMASI

            Otomatik klima sistemleri genel olarak üç grupta sınıflandırılır.

1-   Elektronik kontrol sistemleri

2-   Elektrik kontrol sistemleri

3-   Pnomatik kontrol sistemleri

KLİMA SANTRALİNİN GENEL SÜREKLİ İŞLETME VE BAKIM GÜNLÜK BAKIM

1-     Elektrik tablosunun dışını kuru olarak temizleyiniz.

2-     Elektrik tablo kapaklarını kapalı tutunuz.

3-     Hava redüksiyon istasyonunda biriken suyu, 4 saatte bir tahliye ediniz.

4-     Santral içindeki süzgeçleri su ile doldurunuz.

5-     Santral içinde pamuk v.s. birikintisi bırakmayınız.

6-     Elektrik arızası olması halinde ilgili elektrikçinin arızayı gidermesini temin ediniz.

7-     4 saatte bir filtrenin her iki tarafındaki su seviyesini kontrol ediniz. Şayet seviyeler arasındaki fark 2 cm ‘den fazla ise filtreleri temizleyiniz.

8-     Conta ve vana salmastralarında su sızıntılarını gideriniz.

9-     Havuz seviyesini kontrol ediniz.

OTOMATİK KONTROL

DAMPER KONTROLÜ

            Damperlerin kontrolü önünde bulunan bir kanal termostatıyla yapılmaktadır.

SICAKLIK KONTROLÜ

            Sıcaklık kontrolü mahal içerisine konulan bir duyar elemanı ve kontrol paneli ile gerçekleşmektedir.

NEM KONTROLÜ

            Mahal içerisindeki bir nem duyar elemanı ve kontrol paneli ile gerçekleşmektedir.

POMPA

1-     Çalıştırmak istediğiniz havuz pompasının giriş çıkış vanalarını açınız. Diğer pompaların vanalarını kapatınız.

2-     Havuz emiş hattı vanalarını açınız.

3-     Yaz çalışmasında soğuk su geliş hattı vanalarını açık, kış çalışmalarında ise kapalı tutunuz.

4-     Pompa şalterini çeviriniz.

5-     Çıkış hattı üzerindeki manometre ve havuz gözetleme camından pompanın suyu gönderdiğini kontrol ediniz.

6-     Manometre basıncın 2,5 atü olduğunu kontrol ediniz.

7-     Basınç ayarını basma borusu üzerindeki vanadan yapınız.

VANTİLATÖR

1-     Harman hallaç, iplik izhar e dokuma ihzar santrallerinde tablodaki şalteri çevirerek çalıştırın.

2-     Motorun normal devrini almasını temin ediniz.

ASPİRATÖR

1-     Tablodaki şalteri çevirerek yol veriniz.

2-     Aspiratörün çalıştığını kontrol ediniz.

DURDURMA

            Motorun durdurulmasını, tablo üzerindeki şalterin stop durumuna getirilmesi ile olur.

KLİMA SANTRALİNİN İŞLETMEYE ALINMASI KONTROL

Sistemin çalıştırılmasından evvel aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekir.

-          Damper motorlarının damperlere bağlı olduğunu kontrol ediniz.

-          Havuz besleme suyunun mevcut olduğuna bakınız.

-          Termostat ve higrostatların istenilen değerlere ayarlı olduğunu kontrol ediniz.

-          Klimatize edilen yerlerin kapılarını kapalı tutunuz.

ISITICI  ve GRUBU

1-     Kışın ısıtıcılara buhar geldiği kontrol edilmelidir.

2-     Sistemde kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.

3-     Gruptaki elemanların doğru monte edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

YOL VERME

1-     Ana şalteri devreye alın.

2-     Voltmetreden 3 fazında mevcut olduğunu, voltmetre anahtarını çevirmek suretiyle kontrol edin. 380 V olmalıdır.

3-     Fanlar ve pompa motorlarına ait şalterler çalışma konumuna getirilerek sistem çalıştırılır.

                   i.    Basınç düşürme ve filtre istasyonundan çıkışta basıncın 20 psı olduğunu görünüz.

KOMPRESÖR ve PNOMATİK TABLO KONTROLÜ

1-     Hava tankı giriş ve çıkış vanalarını kontrol ediniz.

2-     Hava kompresörünün şalterini çevirin.

3-     Hava redüksiyon istasyonunu çıkışında basıncın 1,3 atü olduğunu görünüz.

4-     Yaz-kış anahtarını ilgili konuma getiriniz.

YIKAYICI İNŞAİ TİP MERKEZ KLİMA SANTRALİ UYGULAMASI İÇİN

            Evaporatif soğutma      : 3,5 m/s

            Mekanik soğutma         : 2,5-3,0 m/s

            Menfezler                     : 2,5-5 m/s

            By pass damperleri       : 3-3,5 m/s

KLİMA İÇİN AŞAĞIDAKİ EGZOST DEĞERLERİ KULLANILABİLİR

            Harman hallaç               : 4000-7000 m3/h

            Tarak                           : 1200-2500 m3/h

            İplik                             : 7-14 m3/h iğ başına

            Masura- bobin              : 70 m3/h masura başına

TEKSTİL PROSESLERİ

            Tekstilde kullanılan elyaf cinsine göre iklimlendirme ihtiyaçları da değişmektedir. Tekstil klima santrallerinin projelendirilmesinde gerekli olan ve endüstri standardı haline gelmiş veriler şunlardır:

            Dış hava panjuru           : 3,5 m/s

            Dönüş havası damperi  : 5 m/s

            Hava filtresi                  :  2,5 m/s