Pamuğun İpliğe Etkileri           

           Tekstil Endüstrisinde uzun dönemli yönlendirme faktörleri teknoloji, kalite ve maliyettir. Bu üç ana belirleyici etken, endüstrinin tarihinde sürekli ve dinamik bir gelişme göstermiştir. Bunun yanında pamuk lif kalitesinde de benzer bir gelişmenin gerekliliği açıktır. Teknolojik gelişmeler, özellikle artan üretim ve işlem verimliliği, iplik üretiminde ve daha sonraki işlemlerde pamuk lifinden daha yüksek seviyede beklentilere neden olmaktadır ve olmaya devam edecektir. İplik üretiminde hammadde en ağırlıklı kalite faktörüdür. Mamul ile ilgili kalite gereksinimleri, hammadde kalitesinden beklenen standardı artırmaktadır.

          Hammadde aynı zamanda toplam maliyetler içerisinde en büyük paya sahip bir faktördür. Günümüzün artan rekabet ortamında maliyetin azaltılması için yapılan çalışmalar, optimum ve maliyetle etkili işlem performansına sahip hammadde gerektirmektedir. Hammadde alımında dikkatlice yönlendirilmiş tasarruflar, bir iplik işletmesi için hala en etkin maliyet tasarrufu yöntemidir.

Devamını oku: Pamuğun İpliğe etkileri

Pamuk

Pamuk 5000 yılı aşkın süredir bilinen ve tekstil hammaddesi olarak kullanılan bir elyaftır. Yunan tarihçisi Herededot M.O. 445 yıllarında yazdığı kitaplarında Hindistan’da gelişmiş bir şekilde pamuk ziraatı yapıldığı ve muhtelif giyim eşyalarının imal edildiğinden bahsetmektedir. Ayrıca eski Mısır mezarlarından çıkarılan mumyaların sarılı olduğu tülbentlerin laboratuarlarda incelenmesinden Ne: 240 iplik ile imal edildiği bilinmektedir. Kristof Kolomp Amerika kıtasını keşfettiğinde Peru ve Meksika’daki yerlilerin pamuğu yetiştirip kullandıklarını tespit etmiştir.

Devamını oku: Pamuk

TÜRKİYE’DE  BÖLGELERE GÖRE PAMUK ISLAHI ÇALIŞMALARI SONUCUNDA GELİŞTİRİLEN PAMUK ÇEŞİTLERİ

           Pamuk Anadolu’ya 1. Yüzyılda Hindistan’dan getirilmiş ve geniş ölçüde tarımına 6. Yüzyılda başlanmıştır. Pamuk üretim ve sanayiinde  11. Yüzyılda Selçuklular, 13 ve 14. Yüz yılda ise Osmanlılar zamanında gelişmeler olmuştur. Türkiye’de asıl gelişmeler Cumhuriyetin kurulması ile birlikte başlamıştır. Bu dönemde  1924 yılında Adana, 1934 yılında Nazilli Pamuk Araştırma Müesseseleri kurulmuş ve bu müesseselerin idaresine ait 1926 yılında 867 sayılı kanun ile 2903 sayılı Pamuk Islahı Kanunu, 1934’de 2582 sayılı Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi ile ilgili kanunlar çıkarılmış ve Bakanlıkta pamuk işleri bağımsız bir müdürlük haline getirilmiştir.

Devamını Oku!Türkiye'de Pamuk

PAMUK ELYAFI

     Pamuk; esas kimyasal yapısı selüloz olan ve tekstilde son derece önemli bir yer tutan pamuk elyafının elde edildiği bitkidir. Pamuk elyafı; 5000 yılı aşkın bir süredir toplam tekstil elyafları içerisinde dünyada en yaygın olarak kullanılan elyaftır. Ekildikten bir yıl sonra kozalar açılır ve pamuk elle veya makineler tarafından toplanır. Daha sonra elyafın koza kabukları yaprak kalıntıları ve tohumlardan ayrılması için çırçırlama işlemine tabi tutulur. Pamuk lifinin yapısında % 88-96 selüloz, % 1.5-5.0 protein ve pektin, % 1.0-1.2 anorganik maddeler, % 2.0-3.5 nem ve % 0.5-0.6 oranında vakslar ve yağlar bulunur. Dünya pamuk üretim miktarına baktığımızda Türkiye Avrupa’da en fazla pamuk üreten ülke ve dünyada en fazla üretim yapan 10 ülkeden biridir.

Devamını oku: Pamuk Elyafı