ÇÖZGÜ DAİRESİ

            ÇÖZGÜ MAKİNALARI

            Çözgü makinaları dokuma işleminden önce dokumanın boyuna ipliklerinin hazırlandığı dairedir. Bu işletmede yapılacak hata dokumanın kalite ve randımanını büyük ölçüde etkileyecektir.

            Bu dairedeki çalışma; düz yani seri ve konik olmak üzere ikiye ayrılır. İkisi arasındaki farklar şunlardır.

1) Düz çözgüde, iplikler çağlıktan levente kadar birbirlerine paralel olarak gelirler. Bu çözgüde levente sarılan iplik sayısı çağlık kapasite ile sınırlıdır. Dokumaya gönderilecek olan levent, çözgü leventlerinin haşılda birleştirilmeleri ile elde edilir. Çözgü leventinin eni dokuma leventi ile eşittir. Çözgü leventinin imkanları daha fazla olduğundan dokuma leventine nazaran %50'ye kadar geniş enli seçilebilir. Böylece ekonomiklik sağlanacaktır.

Devamını oku: Çözgü Dairesi

DOKUMA

Eğirme veya başka yollarla iplik haline sokulabilir her cins hammaddeden imâl edilmiş olan; dokunan, örülen veya bu sistemlerin dışında sadece elyafı birbirine değişik metotlarla tutularak, bir bütünü meydana getirme yolu ile elde edilen her cins kumaş, triko, döşemelik halı, keçe vb. maddelerdir.

Dokuma tezgahı, üzerine dokunacak ipliklerin işlenecek kumaşların veya duvar örtüsü olarak hazırlanacak kanaviçelerin gerildiği tezgahtır. Şekline ve kullanıldığı işe göre işleme tezgahı, kumaş tezgahı ve halı tezgahı diye adlandırılır. İç çamaşırı ve örgü sanayinde de dokuma tezgahları kullanılır. Günümüzde teknik gelişmeler sonucu, mekaniğin dokuma sanayine de el atmış olması otomatik ve mekanik dokuma tezgahları ile masura veya mekik değiştirmeli dokuma tezgahlarının yapılmasına yol açmıştır.

Devamını oku: Dokuma

HAŞIL DAİRESİ

Çözgü ipliklerine dokumadaki darbeli  ve gerilimli çalışmaya dayanabilecek şekilde  mukavemet kazandırmak , dokumadaki çalışma esnasında yan yana hareket eden ipliklerin birbirine dolaşmamaları için yapıştırılmalarına , dokumada çalışma kolaylığını sağlama açısından düzgün ve kaygan bir zemin elde etme olayına Haşıllama , bütün bu özelliklerin temin edilmesini sağlayan sıvıya da  Haşıl diyoruz.

Devamını oku: Haşıl Dairesi

          DOKUMANIN TARİHÇESİ

          Dokunmuş kumaşların tarihçesi M.Ö. 6500 yılında kullanıldığına dair arkeolojik bulguların mevcut olması , iki iplik sistemiyle tekstil yüzeyi oluşturma metodu olan dokumacılığın günümüzden en az 8000 yıl kadar önceleri de bilindiğini ortaya koymaktadır. Neolitik taş devrine ait olan ve karbonlaşmış halde bulunan bu eski dokuma kumaşlara yurdumuzda yapılan kazılarda da rastlanmıştır.

          Bu gün bildiğimiz dokuma formundan farklı olmayan ilk kumaşların , hasır örme tekniğinden esinlenerek ortaya çıktığı da öne sürülmektedir. İki iplik sisteminin birbiri içerisinden örgü oluşturacak şekilde ve birbirine 90 derecelik açı yapacak şekilde geçirilebilmesi  için ,çözgü sistemi düşey olarak asılmakta , atkılar ise bunların arasında elle geçirilmekteydi. Bu durumda dokuma düzlemi önceleri düşey olarak kullanılmıştır. Bu ilkel dokuma tekniğinin gelişim göstererek dokuma tezgahı haline dönüşmesi M.Ö. 4000 yıllarına rastlamaktadır.

Devamını oku: Dokumanın Tarihçesi