Elastan Pazar Payı

Dünyanın elastan elyaflarla tanıştığı 1950'lerden bu yana 30 yıl geçti ve dünya toplam tüketimi, spandex üretimini bir "sektör" haline getirmeye yetecek kadar büyük bir seviyeye; 23 bin ton'un üzerine çıktı. 1985 yılına gelindiğinde Dupont Lycra®, elastan pazarının %80'ini elinde tutuyordu.

1970'lerden bu yana, Üçüncü Dünya Ülkeleri'ndeki işçilik maliyetlerinin etkisinin ve yeni jenerasyonun taleplerinin ve yaşam standartlarındaki yükselmenin sosyal devrimine yolaçan güçlerin bir sonucu olarak, tekstil ve hazır giyim pazarları değişimle sallanıyor. Bu faktörlerden ilki; endüstri, yatırımlardan ve insan kaynağından daha iyi sonuçlar almanın yolunu aradığı sürece devam edecek; ikincisi ise tarz ve rahatlık adına yeni kurallar yaratma ve tatbik etme anlamında bir devrimdir. Tüketiciler ve elyaf endüstrisi, ufukta bu yeni yaşam stilinin getirdiği giyim tarzının elastan elyafların kullanımını arttırmasından kaynaklanacak yeni değişiklikler olduğuna inanıyor.

Devamını oku: Elestan Pazar Payı

ELESTANLAR

            Yüksek uzama kabiliyetine sahip lif çeşitleri elastomer (elastan) lifleri olarak tanımlanabilir. Elastomer lifleri kimyasal yapılarından dolayı kopmadan çok yüksek uzama gösterebilen ve kopma noktasına kadarki uzamalarda tamamen ve çabuk eski haline dönebilen liflerdir [1].

            Yüksek esnekliğe sahip malzeme yapımında uzun zaman iplik kaplı lastik kullanılmıştır. Fakat doğal lastik ısı, ışık, ağartma maddeleri ve kuru temizlemeye karşı dayanıklı değildir. Aynı zamanda lastiğin boyarmaddelere karşı afinitesi yoktur. Bütün bu durumlar ve esnek malzemeye duyulan gereksinmenin artışı, sentetik yollarla esnek lif elde etmek için yoğun çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Özellikle poliüretan esaslı elastomerik lif, son yıllarda aşırı önem kazanmıştır. Uluslar arası sözleşmelere göre ‘Elastan Lif’ olarak adlandırılan poliüretan-elastomer elyafın sadece esnekliği yüksek olmayıp, aynı zamanda yırtılma direnci de çok yüksektir. Bu nedenle pek çok alanda kullanım kolaylığı sağlamaktadır.[1]

Devamını oku: Elestanlar