ISO 9000: 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

1  Kalite yönetim sitemi

1.1 Genel Şartlar

Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.

Kuruluş;

  •           Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve kuruluştaki bütün uygulamaları tanımlamalı  (Madde 1.2),
  • Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini belirlemeli,
  • Proseslerin izlenebilmesi ve işletilebilmesi için gereken kaynağı ve bilgiyi hazır bulundurmalı,
  • Prosesleri ölçmeli, izlemeli ve analiz etmeli,
  • Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamalıdır.

    Devamını oku: ISO 9000: 2000 Kalite Yönetim Sistemi

 

İPLİKTE DÜZGÜNSÜZLÜK

İPLİKTE DÜZGÜNSÜZLÜK TAYİNİ

            Bildiğimiz gibi düzgünsüzlük, iplik üretiminde iplik kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü iplikteki düzgünsüzlükleri iplik mukavemetinin düşmesine ince,   kalın noktaların oluşmasına ve bu iplikle oluşan kumaşların boyanmasında abraj hatalarına sebep olmaktadır.  İpliğin düzgün olması veya bir başka değişle ipliğin kaliteli olması ham madde özelliklerine bağlı olduğu gibi ham maddenin iplik oluncaya kadar geçirdiği proseslerdeki gördüğü işlemlerin kalitesine de bağlıdır.

Devamını oku: İplikte Düzgünsüzlük Tayini

USTER AFI PRO

 

    USTER AFI PRO, pamuk ipliği endüstrisi için tasarlanmıştır. Balyadan fitile kadar kısa elyaf iplikçiliğin her aşamasında %100 pamuk lifleri test edilebilmektedir. Cihaz %100 sentetik liflerin test edilmesi için tasarlanmamıştır. Şerit şeklindeki pamuklu karışımlar problemsiz olarak test edilebilmektedir. Limit %50/%50 karışıma kadardır. USTER AFI PRO’u kullanmak için, iplikhanede farklı işlem aşamalarında numunelerin alınması gereklidir. AFIS’in AFIS-N, AFIS-L&M ile AFIS-T modüllerinden elde edilen direkt bilgiler ile ilgili açıklamalar verilmiştir.

Devamını oku: Uster Afi Pro

KALİTE

Kalitenin Tanımı:

Kalite, kavramının tanımında kalite anlayışına paralel olarak gelişen teknoloji ve günümüzün büyük ölçüde rekabete dayanan ekonomik sistemi içerisinde bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Kapsamlı bir tanımını oluşturmadan önce, kalitenin kesinlikle ne olmadığını, belirtmek yerinde olacaktır. Kalite, pek çok kişinin bildiği gibi veyahut tanımlamaya çalıştığı gibi mutlak anlamda en iyi demek değildir.

 Kalite, konusunun önde gelen uzmanları ve çeşitli kuruluşlar tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Devamını oku: Kalite

USTER AUTOSORTER 4

Numune hazırlama işlemi önce zweigle L232 çıkrıkta hazırlanır  ve Uster autosorter  4’ün hassas terazisine konulur cihaz otomatik olarak bütün numunelerin numaralarını Ne cinsinden, min-max ve ortalama değeri de bir fiş şeklinde verir. Çıkrığın çevresi 1 yarda,  zweigle L232 çıkrık 120 yardaya ayarlıdır. Daha sonra numuneler tek tek hassas teraziye atılır ve ölçüm işlemi tamamlanır.

Devamını oku: Uster Autosorter 4