LİF KİMYASI VE İÇ YAPISI

            Kimyasal lifler bulununcaya kadar sadece bir kaç farklı çeşit lif doğada mevcuttu. Ve bu yüzyıla kadar bu liflerdeki moleküllerin yapısı(doğası) hakkında düzgün bir fikir yoktu.
           Bu yüzyılın ilk yıllarında plastiklerin moleküler yapısı incelenmeye izin veren bilgiyi elde etmeye başladılar. Bu ,lastik, selüloz, yün ve diğer proteinler gibi doğal materyallerin araştırmasıyla birlikte bu materyallerin moleküllerinin binlerce atom, kimyasal bağlardan birleşerek oluştuğunu saptadı.
          Şu anda onaylandı ki büyük moleküllerin içinde 10-20 atomdan oluşmuş alt üniteleri vardır. Büyük moleküller bazı alt ünitelerin arka arkaya dizilmesiyle oluşuyordu. Buna polimer dendi.

Devamını Oku!Lifler ve Yapıları

Liflerin Karakteristikleri

PAMUK
Sıcaklık:118-120°C arasında pamuk lifi sararmaya başlar.
180°C'ye kadar renk kahverengiye dönüşür.
300°C'de tamamen kavrulur,karbonize olur.
Normal koşullar altında soğuk veya sıcak suyun pamuk lif ve mamulleri üzerine etkisi yoktur.
Asitler selüloz içeren liflere genellikle kolay etki ederler.
Sulandırılmış alkali çözeltilerinin pamuk lifleri ve mamulleri üzerine etkisi yoktur.
Özgül ağırlığı:1,50-1,54 g/cm³
Normal şartlarda nem oranı:%8,5 

KETEN
Özgül ağırlık:1,43-1,52
Asit,alkali ve yükseltgen maddelerin keten lifleri üzerine etkileri pamukla hemen hemen aynıdır.

Devamını oku: Liflerin Karakteristikleri