Liflerin Karakteristikleri

PAMUK
Sıcaklık:118-120°C arasında pamuk lifi sararmaya başlar.
180°C'ye kadar renk kahverengiye dönüşür.
300°C'de tamamen kavrulur,karbonize olur.
Normal koşullar altında soğuk veya sıcak suyun pamuk lif ve mamulleri üzerine etkisi yoktur.
Asitler selüloz içeren liflere genellikle kolay etki ederler.
Sulandırılmış alkali çözeltilerinin pamuk lifleri ve mamulleri üzerine etkisi yoktur.
Özgül ağırlığı:1,50-1,54 g/cm³
Normal şartlarda nem oranı:%8,5 

KETEN
Özgül ağırlık:1,43-1,52
Asit,alkali ve yükseltgen maddelerin keten lifleri üzerine etkileri pamukla hemen hemen aynıdır.

KENEVİR
Sıcak su ve soğuk alkali etkilemez.
Sıcak yoğun alkaliler keneviri eritir.
Soğuk yoğun ve sıcak sulandırılmış asitler liflere etki eder ve tamamen parçalar.
Zayıf asitler oda sıcaklığında etkili değildir.

PES LİFİNİN ÖZELLİKLERİ

 

Camlaşma noktası:80-110°C
Erime noktası:250-360°C
Molekül ağırlığı:18000-25000
Özgül ağırlığı:1,38 g/cm³
Kopma dayanımı:4,5-5,5 g/denye
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%15-25
Normal şartlarda nem oranı:%0,4
Asitlere karşı genel olarak dayanıklıdır.
Bazlara karşı dayanımı sınırlıdır.
Yükseltgen ve indirgen maddelere karşı dayanıklıdır.
Birçok çözücü içerisinde çözünmemekle beraber, fenol ve türevleri, benzilalkol, m-kresol gibi bazı çözgenler içerisinde kolaylıkla çözünmektedir.
Gün ışığına karşı dayanıklıdır.3000 saat güneş ışığına bırakıldığında %50 kadarlık bir kopma dayanımı düşmesi olmaktadır.
Açık hava koşullarına karşı dayanımı iyidir.

POLİAMİD 6.6 LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Camlaşma noktası:90-95°C
Erime noktası:250°C
Özgül ağırlığı:1,14g/cm³
Kopma dayanımı:3,5-5,5 CN/dtex (normal)
5,3-8,6 CN/dtex(yüksek mukavemetli)
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%25-50 (normal)
%18-24 (yüksek mukavemetli)
Normal şartlarda nem oranı:%4
Asitlere karşı dayanımları sınırlıdır.
Bazlara karşı dayanıklıdırlar.
Yükseltgen ve indirgen maddelerden pek zarar görmezler.
Apolar çözgenler içerisinde çözünmemekle beraber,fenol ve türevleri, benzil alkol, o-diklorbenzen, anilin gibi çözcüler içerisinde tamamen çözünmektedir.
Güve ve diğer zararlı böceklere,bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır.
Güneş ışınlarına karşı dayanımları düşüktür.

POLİAMİD 6 LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Camlaşma noktası:80-85°C
Erime noktası:215°C
Özgül ağırlığı:1,14g/cm³
Kopma dayanımı:2,5-5 CN/dtex (normal)
5,3-9 CN/dtex(yüksek mukavemetli)
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%35-55 (normal)
%16-24 (yüksek mukavemetli)
Normal şartlarda nem oranı:%4
Asitlere karşı dayanımları sınırlıdır.
Bazlara karşı dayanıklıdırlar.
Yükseltgen ve indirgen maddelerden pek zarar görmezler.
Apolar çözgenler içerisinde çözünmemekle beraber,fenol ve türevleri, benzil alkol, o-diklorbenzen, anilin gibi çözcüler içerisinde tamamen çözünmektedir.
Güve ve diğer zararlı böceklere,bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır.
Güneş ışınlarına karşı dayanımları düşüktür.
 

POLİAKRİLNİTRİL LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Camlaşma noktası:30-75°C (suda)
50-100°C (kuru)
Erime noktası:250°C
Özgül ağırlığı:1,14-1,19 g/cm³
Kopma dayanımı:2,3-3,1 CN/dtex (kopolimer)
3,4-3,6 CN/dtex (homopolimer)
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%20-48 (kopolimer)
%30-34 (homopolimer)
Normal şartlarda nem oranı:%0,5
Asitlere karşı dayanımı azdır.
Sıcak bazlar içerisinde sararmaktadırlar.
Yükseltgen maddelere karşı dayanımları sınırlıdır.
DMF, DMA gibi çözgenlerde çözünürken; alkol türü çözgenlerden etkilenmemektedir.
Işık ve dış hava şartlarına karşı dayanıklıdırlar

ELASTOMER LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Camlaşma noktası: (-40)-(-60)
Erime noktası:230-290°C
Özgül ağırlığı:1,2-1,25 g/cm³
Kopma dayanımı:0,6-1,1 CN/dtex (elastomer filament telleri)
4,5-7,5 CN/dtex (filament iplik)
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%400-750
Seyreltik asitlerden oda sıcaklığında pek etkilenmemektedirler.Derişik asitlerden ise zarar görürler.
Kauçuk zehiri olarak adlandırılan Cu,Mn gibi ağır metal iyonlarına karşı dayanıklıdırlar.
Işığa karşı dayanıksızdırlar.
Kuru temizleme ve yıkama işlemlerine karşı dayanıklıdırlar.
Klorlu ağartma maddelerine karşı hassass olduklarından genellikle peroksit ve indirgen ağartmayla ağartılırlar. 

POLİETİLEN LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Erime noktası:130-133°C
Özgül ağırlığı:0,9-0,97 g/cm³
Kopma dayanımı:3,5-6,5 CN/dtex
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%10,5-20
Normal şartlarda nem içermezler.
Asitlere ve bazlara karşı çok dayanıklıdırlar.
Birçok organik çözeltide çözünmezler.Ancak bazı klorlu hidrokarbonlar ve aromatik çözgenler içerisinde çözünmektedirler.
Yalıtkandırlar, elektriği iletmezler.
Güve ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdırlar.

POLİPROPİLEN LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Erime noktası:160-175°C
Özgül ağırlığı:0,90-0,92 g/cm³
Kopma dayanımı:5-9 g/denye
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%15-25
Normal şartlarda nem oranı:%0,05
Asitlere ve bazlara karşı dayanıklıdır.
Oda sıcaklığında hiçbir çözgenden etkilenmez.Ancak kaynar tetrakloretan içerisinde çözünmektedir.

Mikroorganizmalardan zarar görmez.

POLİVİNİLKLORÜR LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Yumuşama sıcaklığı:70°C ve yukarısı
Özgül ağırlığı:1,4 g/cm³
Kopma dayanımı:2,4-2,7 g/denye
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%12-15
Güç tutuşan liflerdir.Yanma tehlikeleri yoktur.
Asitlerden,bazlardan,yükseltgen ve indirgen maddelerden etkilenmezler.
Birçok organik çözgen içerisinde çözünmezler.Ancak toluen, trikloretilen ve aseton gibi çözücülerde çözünmektedirler.
Mikroorganizmalar ve böceklerden zarar görmezler.
Güneş ışınlarına karşı dayanıklıdırlar.18 ay güneş altında bırakılan liflerin kopma dayanımlarında %25'lik bir azalma görülmektedir.

POLİVİNİLİDENKLORÜR LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Yumuşama sıcaklığı:90-120°C
Özgül ağırlığı:1,65-1,72 g/ cm³
Yaş ve kuru kopma dayanımları:2,3 g/denye
Normal şartlarda nem oranı:%0,1
Suya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdırlar.
Güneş ışınlarına,biyolojik etkenlere ve havaya karşı dayanımları son derece yüksektir. 

POLİVİNİLALKOL LİFLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Yumuşama sıcaklığı:200°C
Erime noktası:220-230°C
Özgül ağırlığı:1,26-1,30 g/cm³
Kopma dayanımı:5-7,6 g/denye (yaş filament)
6-8,5 g/denye (kuru filament)
3,2-5 g/denye (yaş stapel)
3,9-6,8 g/denye (kuru stapel)
Kopma anındaki uzama yüzdesi:%10-26 (yaş filament)
%9-22 (kuru filament)
%16-27 (yaş stapel)
%13-26 (kuru stapel)
Normal şartlarda nem oranı:%4,5-5 (stapel)
%3-5 (filament)
Asitlere karşı dayanıklı olmasına rağmen, sıcak derişik asitlerden zarar görür ve parçalanırlar.
Bazlara karşı dayanıklıdırlar.
Birçok çözgen içerisinde çözünmez.m-kresol ve fenol içerisinde şişer.
Güneş ışığına karşı dayanıklıdır. 

AB'de KABUL EDİLEN HİGROSKOBİK NEM DEĞERLERİ

Taranmış yün
Karde yün
İpek
Normal pamuk
Merserize pamuk
Keten
Kenevir
Jüt
Asetat
Triasetat
Modal
Viskoz

%18,25
%17,00
%11,00
%8,50
%10,50
%12,00
%12,00
%17,00
%19,00
%7,00
%13,00
%13,00

Akrilik
Modakrilik
Kesikli elyaf poliamid
Filament poliamid
Kesikli elyaf poliester
Filament poliester
Polietilen
Polipropilen
Kesikli elyaf poliüretan
Filament poliüretan
Elastan
Kloro lifleri

%2,00
%2,00
%6,25
%5,75
%1,50
%1,50
%1,50
%2,00
%3,50
%3,00
%1,50
%2,00