BOYA TERBİYE

          Ham tekstil malzemeleri görünüş ve kullanışlılık açısından satılabilir durumda değildirler. Bunların albenisini ve kullanışlılığını arttırarak satışa hazır duruma getirme işlemlerinin tümüne terbiye denir. Terbiye işlemlerini basit olarak şöyle sınıflandırabiliriz.

Devamını oku: Boya&Terbiye

DÜZ BOYAMA

Düz boyama bölümünde kasar işleminden gelen kumaşlar emdirme yöntemiyle boyanmaktadır. Bu bölümde dört tanesi boyama, bir tanesi fikse, iki tanesi germe makinası olmak üzere toplam 7 adet makine vardır. Boyama makinaları; Monforts Matex Color, Geniş Küsters, MH2 ve Küsters Pad Steam 'dir. Fikse makinası olarak Monforts Thermex kurutma makinası kullanılır. Son olarakta Artos marka germe makinaları vardır. Bu bölümde continue kumaş boyama ve boyanın hazırlanması işlemlerinin yanısıra ham ve boyanmış kumaşların yıkanmaları ve kurutmaları, düz ve baskılı kumaşların boya kondanseleri, apreli kumaşların apre kondaseleri, Polyester elyaflı kumaşların elyaf fikseleriyle, dispers boyalı kumaşların boya fikseleri yapılır. Elyaf fiksesi Polyester elyaflarının iç gerilimlerini ve esnekliği azaltıp elyafların eski hallerine dönmelerini önlemek için yapılır. Ayrıca, gerek görüldüğünde kumaşlara kalite kontrol işlemi uygulanır.

Devamını oku: Düz Boya

İPLİKTE SON İŞLEMLER

İpliklerde çeşitli işlemlerle kazandırılan formun korunması gelecek işlemlerde kolaylık sağlanması güzel bir görünüm kazandırılması iplik değerinin ve kalitesinin geliştirilmesi veya piyasaya sunulacak ipliklerde müşterinin kullanımına hazır hale getirilebilmesi için bir takım işlemler yapılır. Bunlar iplikteki bütün işlemleri ve son işlemler olarak ele alınır.
Bir takım işlemler bütün ipliklere uygulanabilmekle beraber ipliğin hammaddesine özelliklerine kullanım alanlarına bazı ipliklere has özellikler işlemlerde yapılabilmektedir. Aşağıda iplikte son işlemler genel hatlarıyla incelenmiştir.
1. Fiksaj
2.
İplik mersarizasyonu
3.
İplik Boyama
4.
iplik Baskı
5.
İplik Yakma
6.
İplik avivaj
7.
Dikiş ipliği terbiyesi

Devamını oku: İplikte Son İşlemler

ELYAF-İPLİK BOYAMA DAİRESİ

Elyaf iplik boyama dairesine işletmenin iplikhane bölümünden gelen bobinler ve elyaf halinde boyanması istenen , balyalar halinde gelen elyaflar bu dairede aşağıdaki işlemlerden geçmektedir :

Devamını oku: Elyaf-İplik Boyama Dairesi