DÜZ BOYAMA

Düz boyama bölümünde kasar işleminden gelen kumaşlar emdirme yöntemiyle boyanmaktadır. Bu bölümde dört tanesi boyama, bir tanesi fikse, iki tanesi germe makinası olmak üzere toplam 7 adet makine vardır. Boyama makinaları; Monforts Matex Color, Geniş Küsters, MH2 ve Küsters Pad Steam 'dir. Fikse makinası olarak Monforts Thermex kurutma makinası kullanılır. Son olarakta Artos marka germe makinaları vardır. Bu bölümde continue kumaş boyama ve boyanın hazırlanması işlemlerinin yanısıra ham ve boyanmış kumaşların yıkanmaları ve kurutmaları, düz ve baskılı kumaşların boya kondanseleri, apreli kumaşların apre kondaseleri, Polyester elyaflı kumaşların elyaf fikseleriyle, dispers boyalı kumaşların boya fikseleri yapılır. Elyaf fiksesi Polyester elyaflarının iç gerilimlerini ve esnekliği azaltıp elyafların eski hallerine dönmelerini önlemek için yapılır. Ayrıca, gerek görüldüğünde kumaşlara kalite kontrol işlemi uygulanır.

Boyama makinalarında yapılan boyama metodları aşağıdaki gibidir;

Pad Batch        : Emdirme + Roliğe Sarma (yaş) + Rotasyon (3-24 saat)

Pad Dry           : Emdirme + Önkurutma (InfraRed) + Kurutma (kamaralı)

                          (İndanthren, Reaktif, Pigment)

Thermazol       : Emdirme + Önkurutma (InfraRed) + Kurutma (kamaralı) + Fixe (220 C ‘de 1 dk,                          Thermex’de)

                         (Dispers)

Pad Steam       : Fular (Kimyevi) + Buharlatma (fixe) + Yıkama + Kurutma

Wet Steam       : Fular (Boya + Kimyevi) + Buharlatma (fixe) +Yıkama + Kurutma

BOYAMA ÇEŞİTLERİ

DİSPERS BOYAMA

Pad-Dry metoduyla, Polyester karışımı kumaşların polyester liflerini boyamak için uygulanır. Boyama işlemi bittikten sonra Thermex kondanse makinasında boya fiksesi yapılır. Boya lif içine hapsedilir. Lifin yapısı asidik ortamda büyütülür. Boya molekülü lif içerisine girdikten sonra tekrar küçültülür.

INDANTHREN BOYAMA

% 100 Pamuklu kumaşların boyanmasında uygulanır. Pad-Dry sistemle makinadan kuru olarak çıkan kumaş, Pad-steam makinasında inkişaf yapılarak boyaması tamamlanır. Boya lif içirisine hapsedilir. Boya kostik ve hidrosülfitle indirgenir (Çözünür hale getirilir.).Boya molekülü küçülerek liflerin içerisine girer. İçeri girdikten sonra yükseltgenir (Büyür ve liften çıkamaz.). İndanthren boyamalarda sürtme, yıkama, tutma haslıkları daha iyidir. Daha mat renkler elde edilir.­

PİGMENT BOYAMA

Selülozik ve Selülozik / Polyester karışımlı kumaşların boyanmasında uygulanır. Boyar maddeler elyafla herhangi bir kimyasal reaksiyona girmezler. Kumaş fularda emdirilir ve kurutulur. Thermex kondanse makinasında kondansesi yapılarak Pigment boyanın kumaş üzerine sabitlenmesi sağlanır. Pigment boyalar kumaşın üstüne yapışır. Pigment ‘le boyanan kumaşın tuşesi serttir.

REAKTİF BOYAMA

Pad-Dry sistemiyle boyanan % 100 Pamuk içeren kumaş daha sonra Pad-Steam makinasında tuz inkişafından geçirilerek boyama işlemi tamamlanır. Boya kumaş üzerine gelir. Soda ve kostiğin bulunduğu alkali ortamda OH­ iyonları kumaş liflerini biraz değiştirir ve boya kumaşla kovalent bağ yapar. Reaktif boyaların haslığı daha kötüdür. Çok canlı renkler elde edilebilir.

DİSPERS / REAKTİF BOYAMA

Polyester / Selüloz karışımlarından oluşan kumaşların boyanmasında iki şekilde uygulanır;

Thermazol / Wet Steam :           Kumaş, disper boyar maddeyle Pad-Dry sistemle boyanır. Thermex kondanse makinasında boya fiksesi yapılır. Pad-Steam makinasında reaktif boya fularlaması yapılarak boyama işlemi bitirilir.

Thermazol / Pad Steam :           Tek banyo ve Çift banyo metodu uygulanır.

Tek banyo metodunda dispers ve reaktif boyar maddeler birlikte Pad-Dry sistemiyle kumaşa emdirilir. Thermex makinasında boya fiksesi Pad-Steam makinasında reaktif inkişafı yapılarak boyama işlemi bitirilir.

Çift banyo metodunda ise kumaş önce dispers boyar madde ile Pad-Dry sistemle boyanır, Thermex makinasında boya fiksesi yapılır. Kumaş tekrar reaktif boyar maddeyle Pad-Dry veya Pad-Batch metoduyla boyanarak işlem tamamlanır.

DİSPERS / INDANTHREN BOYAMA

Polyester / Selüloz karışımlarından oluşan kumaşlara uygulanır. Dispers boyar madde, Pad-Dry sistemiyle kumaşa emdirilir. Thermex makinasında boya fiksesi yapılır. Tekrar indanthren boyar maddeyle selüloz kısmı Pad-Dry sistemle boyanır. Pad-Steam makinasında indanthren inkişafı yapılarak boyama işlemi tamamlanır.

DİSPERS / KÜKÜRT BOYAMA,

Polyester / Selüloz karışımlarından oluşan kumaşlara uygulanır. Dispers boyar madde, Pad-Dry sistemiyle kumaşa emdirilir. Thermex makinasında boya fiksesi yapılır. Pad-Steam makinasında Kükürt boyar madde inkişafı yapılarak boyama işlemi tamamlanır.

BOYA SÖKÜMÜ

Hatalı boyanmış kumaşlar, Pad Steam fularında kostik ve hiddrosülfit çözeltisinden geçirilir. Buharlatma ve yıkama işlemleri uygulanarak boya sökümü tamamlanır.

HAM YIKAMA

Kumaşta bulunan yabancı maddeleri uzaklaştırmak ve elyaf liflerinin hidrofilitesini arttırmak amacıyla sıcak olarak yıkama yapılır.

REAKTİF YIKAMA

Reaktif Pad Batch boyalı kumaşların yıkaması, boyalı kumaşların gerçek renk tonunun ve renk haslığının elde edilmesi için boyama sonunda fikse olmamış boyar maddenin ve alkali artıklarının yıkanarak kumaş üzerinden uzaklaştırılması için yapılır.

Düz Boya Şefliği

Düz boya bölümünde kontinü kumaş boyama ve boyanın hazırlanması işlemlerinin yanısıra ham ve boyanmış kumaşların yıkanmaları ve kurutulmaları, düz ve baskılı kumaşların boya kondensleri, apreli kumaşların apre kondensleri, polyester elyaflı kumaşların elyaf fikseleriyle, dispers boyalı kumaşların boya fikseleri yapılır. Ayrıca gerek görüldüğünde kumaşlara kalite kontrol işlemi uygulanır.

Kullanılan Üretim makinaları :

Monforts Boyama mak.:  Reaktif pad-Batch ve Pad-Dry (Indanthren, Pigment, Dispers

Geniş Küsters : Reaktif Pad-Batch boyama

MH2 boyama  : Reaktif Pad-Batch boyama

Pad-Steam : Bu makinada kükürt boyama, reaktif wet steam boyama, reaktif pad dry ve indanthren inkişafları, ham kumaş ve düz boyalı kumaş yıkamalarıyla boya 

sökümü yapılır.

Monforts thermex Kondense : Bu makinada apre, düz boya ve baskı kondensleriyle, düz boya termofikseleri yapılır.

1.Artos Germe : Bu makinada kurutma ve boyamaya egalize yapılır.

2.Artos Germe : Bu makinada kurutma, boyamaya egalize ve polyester elyaflı kumaşların elyaf fikseleri yapılır. 

Makina Üretim Prosesleri :        

1- Monforts Boyama Makinası : İki şekilde boyama yapılır.

A- Pad-Batch Boyama :

Reaktif boyarmaddeler  +fularda selüloz tipi kumaşlara emdirilir. Yaş olarak roliklere sarılır ve 3-24 saat arasında rotasyon istasyonunda döndürülerek boyanın sabitlenmesi sağlanır ve yıkanır.

B- Pad-Dry Boyama :

Dispers, ındanthren, reaktif ve pigment boyarmadde kumaş üzerine fularda emdirilir. Daha sonra infrarujlarda ön kurutma işlemi, kurutma kamaralarında kurutması yapılır.

a- Dispers Boyama :

Pad-Dry boyama metoduyla, polyester karışımı kumaşların polyester liflerinin boyamak için uygulanır. Boya işlemi bittikten sonra thermex kondense makinasında boya fikse yapılır.

b- Indanthren Boyama :

 % 100  pamuk içeren kumaşların boyanmasında uygulanır. Pad-Dry sistemle makinadan kuru olarak  çıkan kumaş, pad-steam makinasında inkişaf yapılarak boyaması tamamlanır.

c- Pigment Boyama :

Selülozik ve selüloz / polyester karışımlı kumaşların boyanmasında uygulanır. Boyarmaddeler elyafla herhangi bir reaksiyona girmezler. Kumaş fularda emdirilir ve kurutulur. Thermex kondense makinasında kondensesi yapılarak pigment boyanın kumaş üzerine sabitlenmesi sağlanır.

d- Reaktif Boyama :

Pad-Dry sistemiyle boyanan % 100 pamuk içeren kumaş daha sonra pad-steam makinasında tuz inkişafından geçirilerek boyama işlemi tamamlanır.

e- Dispers/Reaktif Boyama :

Polyester/Selüloz karışımlarından oluşan kumaşların boyanmasında iki şekilde uygulanır :

     i- Thermozol/ Wet-Steam :

Kumaş, dispers boyarmadde ile pad-dry sistemle boyanır. Thermex kondanse makinasında boya fiksesi yapılır. Pad-steam makinasında, reaktif boya fularlaması yapılarak boyama işlemi bitirilir.

    ii- Thermazol/Pad-steam :

Tek banyo ve çift banyo boyama metodu uygulanır. Tek banyo metodunda, dispers ve reaktif boyarmaddeler birlikte pad-dry sistemiyle kumaşa emdirilir. Thermex makinasında boya fiksesi, pad-steam makinasında reaktif inkişafı yapılarak boyama işlemi bitirilir. Çift banyo metodunda ise, kumaş önce dispers boyarmadde ile pad-dry sistemle boyanır, Thermex makinasında boya fiksesi yapılır. Kumaş tekrar reaktif boyarmadde ile pad-dry veya pad-batch metoduyla boyanarak işlem tamamlanır.

f- Dispers/Indanthren Boyama :

Polyester/Selüloz karışımlarından oluşan kumaşlara uygulanır. Dispers boyarmadde, pad-dry sistemiyle kumaşa emdirilir. Thermex makinasında boya fiksesi yapılır, tekrar indanthren boyarmaddeyle selüloz kısmı pad-dry sistemle bıyanır. Pad-steam makinasında indanthren inkişafı yapılarak boyama işlemi tamamlanır.

g- Dispers/ Kükürt Boama :

Polyester/selüloz karışımı kumaşlara uygulanır. Dispers boyarmadde, pad-dry sistemiyle kumaşa emdirilir. Thermex  makinasında boya fiksesi yapılır. Pad-steam makinasında kükürt boyarmaddeyle fularlanarak boyama işlemi tamamlanır.

2-Geniş Küsters ve MH2 Boyama Makinaları :

Pad-Batch metoduyla, selüloz lif içeren kumaşların reaktif boyamaları yapılır. Reaktif  boyarmadde, fularda kumaşa emdirilir. Yaş olarak roliğe sarılır ve 3-24 saat rotasyon istasyonunda döndürülerek boyanın sabitlenmesi sağlanır. Daha sonra kumaş yıkanarak boyama işlemi tamamlanır.

3- Pad-Steam Makinası :

Kükürt boyama, reaktif wet-steam boyama, indanthren boya inkişafı, pad-dry reaktif boya inkişafı, ham kumaş ve düz boyalı kumaşların yıkanmalarıyla, hatalı boyanmış  kumaşların boya sökümleri yapılır. Makina fularlama, buharlatma ve yedi adet yıkama teknesinden oluşmaktadır.

A- Kükürt Boyama :

 Selüloz elyaflı kumaşların boyanmasında uygulanır. Kumaş; boya fularından geçirilir, buharlatma işlemiyle boyanın difüzyonu ve fiksesi sağlanır. Yıkama teknelerinde ön yıkama, oksitleme ve durulama işlemleri yapılarak kurutmaya gönderilir.

B- Reaktif Wet-Steam Boyama :

Kumaş boya çözeltisi ile fularlanır, buharlatma ve yıkama kısımlarından geçirilerek kurutmaya gönderilir.

C- Indanthren Boya İnkişafı :

Pad-dry sistemiyle boya çözeltisinden geçirilen kumaş,Pad-Steam'in fularında kostik ve hidrosülfat çözeltisinden geçirilerek boyanın inkişafı sağlanır. İkinci adım olarak buharlatma işlemine tabi tutularak boyanın fiksesi sağlanır. Son olarak yıkama teknelerinde ön yıkama, oksidasyon, sabunlama ve durulama yapılarak kurutmaya gönderilir.

D- Pad-Dry  Reaktif Boya İnkişafı :

Pad-dry sistemiyle reaktif boyarmaddeyle fularlanan kumaş, pad-steam'de, alkali ve tuz çözeltisinden geçirilir. Buharlatma ve yıkama işlemleri uygulanarak  kurutmaya gönderilir.

E- Yıkama İşlemleri :

Pad-steam'in sadece yıkama kısmı kullanılır.

    i- Ham Yıkamalar : Kumaşta bulunan yabancı maddeleri uzaklaştırmak ve elyaf liflerinin hidrofilitesini arttırmak amacıyla sıcak olarak yıkama yapılır.

    ii- Reaktif Pad-Batch boyalı kumaşların Yıkanması : Boyalı kumaşların gerçek renk tonunun ve renk haslığının elde edilmesi için boyama sonunda fikse olmamış boyarmaddenin ve alkali artıklarının yıkanarak kumaş üzlerinden uzaklaştırılmasıdır.

F- Boya Sökümü :

Hatalı boyanmış kumaşlar, Pad-Steam fularında, kostik ve hidrosülfit çözeltisinden geçirilir. Buharlatma ve yıkama işlemleri uygulanarak boya sökümü tamamlanır.

Düz Boya Mutfağı : 

Düz boya mutfağında, düz boya bölümünde boyanacak olan kumaşların boya ve kimyevilerinin tartılmaları, çözülmeleri, ilgili makinanın boya tanklarına aktarılması işlemleriyle bunlar için gerekli boya ve kimyevilerin günlük olarak stoklanması yapılır.

DÜZ BOYA BOYAMA MAKİNALARI

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

KÜSTERS PAD STEAM

Hız : 20-45 m / dk

Bu makinada Kükürt boyama, Reaktif Wet-Steam boyama, Reaktif Pad-dry ve Indantren inkişafları, ham kumaş ve düz boyalı kumaş yıkamalarıyla boya sökümü yapılır.

Fular, buharlatma ve yıkama kısımları diye 3 kısıma ayrılmıştır. Fular kısmında boya grubu ve tipine göre boya ve kimyevilerden oluşan banyo vardır.

Buharlatma kısmında ise kumaş 102 °C’ de doymuş buhara tutulur. Buharlatma kısmında selüloz elyaflarıyla boyaların kovalent bağ oluşturması için meydana gelen kimyasal reaksiyonun hızı 102°C’ de doymuş buhar sayesinde arttırılarak boyanın kumaşa fikse olması sağlanır. Doygun buhar, buharlatma bölümünde bulunan suyun içine delikli borularla kuru buharın sprey edilmesinden elde edilir.

Yıkama kısmında 7 adet tekne vardır. Bunlardan 5 no’ lu tekne diğerlerinden daha büyüktür. 3., 4. ve 5. Tekneler boya gurubuna göre besleme tekneleri olarak kullanılır. En son teknede nötralize teknesi olarak kullanılır. Diğer yıkama makinalarında olduğu gibi bu makinadada basamaklı bir yerleşimle tekneler arası su geçişi sağlanır.

Bu makinada kullanılan kimyeviler şunlardır;

Asetik Asit

Bikromat

Sabun

Soda                (Sürtme haslığını iyileştirmek için 5 g / Lt)

Reaktif yıkamalarda Remazol, Synazol, Cibacron ve Sumufix boya gurubu için en son tekneye asetik asit beslemesi yapılırken, Levafix ve Dirimaren boya gurupları için asit kullanılmaz.

İndanthren Boya gurubu için:

            Hidrojen Peroksit

            Asetik Asit

            Ladiquest

            Soda

            kimyevileri kullanılır.

Drimaren boya gurubunda kumaşın buharlatma kısmında kalış süresi önemlidir. 60 sn ile 120 sn arasında kumaş buharlatmadan geçmek zorundadır.

MONFORTS BOYAMA MAKİNASI

Hız : 120 m / dk

Makine fular kısmı, ön kurutma kısmı (Infrared) ve asıl kurutmanın yapıldığı kamaralı kurutma kısımlarından meydana gelir. Fular kısmında boya ve kimyevilerin konulduğu bir tekne ve teknenin üzerinde boyayı kumşa emdiren sıkma silindiri (S-Vali) bulunur. S-Vali hidrolik şekilde içinden yağ geçen özel dizaynıyla valin her tarafına eşit şekilde kuvvet verir. Bu da boyanın kumaşa en iyi şekilde nüfuz etmesi sağlar.

Bu makinada hem Pad-Batch, hemde Pad-Dry kurutma metodları çeşitli boya guruplarına göre yapılmaktadır. Ön kurutma kısmında 3 adet InfraRed kurutma odası vardır. İlk odaya girmeden hemen önce bulunan spektrofotometre kumaşın sağ ve sol kenarlarındaki renk farklılığını kontrol ederek, Fular kısmında bulunan S-Valinin sağ, sol ve ortasındaki basınç kuvvetlerini ayarlar. Bu odalardan belli bir nem oranıyla geçen kumaşlar asıl kurutmanın yapıldığı kamaralı kurutma kısmında kurutulur. Bu kısım yağ ısıtmalı  olarak ısıtılır ve 3 kamaradan oluşur.

Monforts boyama makinasında reaktif pad-batch ve pad-dry (indantren, pigment, dispers) boyamalar yapılır.

GENİŞ KÜSTERS - MH2

Hız : 25-45 m / dk     -           25-40 m / dk

Fular, S-Vali ve rolik kısımlarından oluşur. Reaktif Pad-Batch boyama yapılır. Fular kısmında boyayının sıcaklığını sabit tutabilmek için buzla soğutma yapılır.

MONFORTS THERMEX KONDANSE MAKİNASI

Hız : 14-100 m / dk.

Apre, düz boya ve baskı kondanseleri ile düz boya thermofikseleri yapılır. Dispers boya gurubuyla Polyesterlerin boya fikseleri 1 dk. 220 °C’ de, diğer boya guruplarıyla Viskon ve Pamuk kondanseleri 150 °C’ de yapılır. Makina 3 kamaradan oluşur ve her kamarada yağ ısıtmalı petekler vardır. Her peteklerin hemen üzerinde de elyaf uçuntularının peteğe girmesini önlemek amacıyla filitreler bulunur. Kumaş bu kamaralarda roliklerden sevk edilir. 1 ve 2. Kamarada peteklerin üst kısmında 8 adet ve de kamaranın tavanında 8 adet olmak üzere toplam 16 adet rolik bulunur. En sonuncu kamarada ise 13 altta ve 13 üstte olmak üzere toplam 26 adet rolik vardır. Kumaş roliklerden geçerken, kamaraların kenarında bulunan peteklerden geçen sıcak hava yarıklardan kumaşın alt ve üst roliklerinin arasından kumaşın her iki yüzüne eşit şekilde üflenerek, kurutulur. Kamaralarda yağ ısıtmalı ve toplam 75 m kumaş kalış kapasitelidir. İstenilen reaksiyon süresi hesaplanan hız değerinde çalışılmaya sağlanır. Kamaraların üzerinde bulunan fanlarlada fazla ısınan hava elyaf uçuntularıyla birlikte dışarı atılır. Makinanın hemen çıkışında bulunan soğutma tamburları kumaşı roliklere sarılmadan önce soğutmak amacıyla kullanılır.

ARTOS GERME MAKİNALARI

İşletmede iki adet Artos marka germe-kurutma makinası vardır. I. Artos germe makinasında , kurutma ve boyamaya egalize yapılır. II. Artos germe makinasında ise kurutma, boyamaya egalize ve polyester elyaflı kumaşların elyaf fikseleri yapılır.

I. Artos; Hız : 10-120 m / dk

            Makina giriş, fular, mahlo atkı düzeltici ve kamaralı kurutma bölümlerinden oluşur. İki tip kurutma yapılır, fularlı ve fularsız. Fularsız kurutmada makinaya fazla yük biner, çünkü makina direkt 1-5 ton ağırlığındaki roliği çekmek zorundadır. Fular kısmı kumaşın üzerindeki elyaf uçuntularını temizlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca fularda bulunan sıkma silindirleri makinanın motorunun yükünü hafifletir.Mahlo atkı düzeltici ise atkılı ve ipliği boyalı kumaşlarda atkı eğrilerini düzeltilir. Bu kısımda bulunan 8 adet hissedicinin 4 tanesi kumaşın ön yüzü diğer 4 taneside kumaşın arka yüzünü kontrol eder. Kumaş bu hissedicilerden geçerken silindirlerin sağ ve sol tarafları ileri veya geri hareketle kumaşın atkısını ayarlar. Mahlodan çıkan kumaş 140 °C’ deki kurutma bölümüne gelir. Kumaş kurutma kamaralarına girmeden önce açıcılar tarafından istenilen ende açılarak paletlere verilir son haliyle kurutmaya girer. Kurutma bölümünün boyu 25 m 'dir ve 8 kamaradan oluşur. Açıcılar sağ ve sol tarafı kontrol eden iki adet büyük vidaya bağlıdır. Kumaşın eni hangi taraftan açılması gerekirse o tarafın vidası bir-iki diş açılıp kapanarak kumaşın enini ayarlar. Kurutma kısmında kumaş her kamarada bulunan ve kumaşa 45 ° açıyla yerleştirilmiş 3 adet altta ve 3 adet kumaşın üstünde toplam 6 adet delikli plakaların arasından geçer. Bu makinada petek sistemiyle ısıtılır ve peteklerden üflenen sıcak kava bu plakalardan kumaş üzerine iletilir. 1, 4, 6 ve 8. kamaraların üzerinde bulunan fanlarla fazla sıcak hava dışarı atılır. Kurutma kamaralarından çıkan kumaş soğutma tamburlarında soğutularak roliklere sarılır.

II. Artos;    Hız : 10-120 m / dk

Fular kısmı makinanın üzerindedir. Araba ve roliğe çalışılabilir. I. Artosta ise sadece roliğe çalışılabilir.

BOYA GURUPLARINA GÖRE KULLANILAN KİMYEVİLER

DRİMAREN

Üre                                   (Boyayı çözer stabiliteyi arttırır)

Ludigol                            (Oksidasyon maddesi)

Sultafon AE                     (Islatıcı)

Sodyum Sülfat               (İnkişaf maddesi)

Sodyum Bikarbonat      (10 gr altında Boya sıcaklığını stabil tutmak için kullanılır)

FORON, REZOLİN, DİANİX

Primazol AM                 (Migrasyon önleyici; boyanın her tarafa eşit dağılımını sağlayan madde)

Dispers PT

Sultafon AE

Asetik Asit

 

CİBACRON

Calgon T

Sultafon AE

Silikat  38 Be’               (Pad Batch boyamada, boyayı kumaşa sabitleştiriyor)

Kostik 38 Be’                ( “                                                                 )

 

REMAZOL

Üre

Calgon T

Sultafon AE

Silikat  38 Be’

Kostik 38 Be’

 

LEVAFİX

Üre

Calgon T

Sodyum Bikarbonat

Sultafon AE

Soda                           (Boya sıcaklığını sabit tutar)

 

İNDANTHREN

Primazol AM

Dispers PT

Sultafon AE

 

BIANCALANI

            Model:             1993

            Hız:                  1000 m/dk

            Şeftali tüyü efektinde yumuşak tuşeli kumaş elde etmek için yapılan bir işlemdir.Kuru işlem ve yaş işlem olmak üzere iki çeşit çalışma şekli vardır.

            Biancalani makinalarının her gözü yaklaşık olarak 175 metre kumaş alabilmektedir. Her iki gözdeki kumaş miktarı arasında maksimum 5 metre fark olmalıdır. İşletmemizde genelde selülozik özellikli kumaşlar bu makinada çalışılmaktadır. Şu ana kadar Pe-Vis kumaşların çalışması yapılmamıştır. 

            Yaş işlem hafif tüylü efektte kumaş elde etmek için özel kimyevi maddelerle yıkama yapılmasıdır. Yıkama olayında selüloz elyaflarını parçalamak için selüloz enzimi, küçük darbeler oluşturması için 20 mikron büyüklüğünde taşlar ve yüzey aktif maddesi kullanılır. Yıkama işlemi sırasında, ayrıca enzim maddesi olarak Bactesol CA, tüyendirme kimyasalı olarak Sirrix LUNA ve pH değerlerini ayarlaması için Sirrix 2UD kullanılır. Banyo sıcaklığı kumaş cinsine göre değişmekle beraber genelde 50-60 C ve çalışma hızıda 80-350 m/dk. dır.

Yıkama:

            Banyo sıcaklığı:            50-60 °C

            Çalışma hızı:                 80-350 m/dk

            Çalışma süresi: İsteğe göre değişir

Yıkama bittikten sonra banyo dökülür. Kumaş, üzerinde kalıntı kalmayıncaya kadar temiz soğuk suyla durulanır.

            Kuru işlem sırasında kumaş herhangi bir kimyevi yada başka bir madde kullanılmadan sadece hırpalanarak yumuşak bir tuşeye sahip olması sağlanır. Bu olay esnasında yaklaşık 500-800 m/dk hızla dönen sert tuşeli kumaş daha kırılgan ve yumuşak bir hale gelir. Kurutmada hava ve buhar açıktır. Kurutma için plaka halindeki yıkama filtresi çıkarılır ve yerine kurutma filtresi takılır. Filtrenin bir diğer amacı yıkama esnasında havanın geldiği yola kimyevi veya banyonun geçmesini önlemektir.

Kurutma:         Sıcaklık ( °C )               Hız (m/dk)                    Zaman (dk)

                        120                              90                                10

                        140                              100                              Kurutmaya kadar

                        120                              300-400                        10

                        110                              400-500                        10

Soğutmada                  500-900                        İstenilen tuşeye erişilinceye kadar.