ELYAF-İPLİK BOYAMA DAİRESİ

Elyaf iplik boyama dairesine işletmenin iplikhane bölümünden gelen bobinler ve elyaf halinde boyanması istenen , balyalar halinde gelen elyaflar bu dairede aşağıdaki işlemlerden geçmektedir :


ELYAF-İPLİK BOYAMA DAİRESİ

           İPLİK  (BOBİN) BOYAMA                                                 ELYAF BOYAMA

1-      BOBİN KIRMA                                                                1-  BALYA AÇMA                               

2-      PİŞİRME                                                                       2-  PRESLEME

3-      AĞARTMA (karde pamuk için)                                          3-  BOYAMA

4-      BOYAMA                                                                      4-  SANTRİFÜJLEME

5-      YIKAMA                                                                       5-  KURUTMA

6-      ANTİSTATİK İŞLEM (sentetikler için)                                6-  AMBALAJLAMA

7-      SANTRİFÜJ

8-      KURUTMA

9-      AMBALAJLAMA

İplik boyama aynı zamanda çileler halinde de yapılabilmekle birlikte bobine sarılı halde boyanması tercih edilir. Çünkü çile şeklinde sarma fazla yere ihtiyaç gösterdiği için ve önce çile şeklinde sarılıp boyandıktan sonra tekrar bobin şeklinde sarma aşamalarından geçtiği için dezavantaj teşkil etmektedir. Ayrıca işçilik ücreti nedeniyle de maliyeti yüksek olduğundan çoğu işletmede olduğu gibi Bossa’da da iplikler bobin halinde boyanmaktadır.

Bossa 2’nin ipliği boyalı olarak dokumada kullanacağı ipliklerin büyük bölümü Bossa 1’in iplik boya dairesinden karşılanmaktadır.

Elyaf halinde boyamanın da bazı avantajları vardır :

-          Boyarmaddenin elyafa nüfuzu daha kolay olur.

-          Boyamadaki düzensizlikler ileriki işlemler esnasında giderilebilir.

-          Fazla miktarda materyalin tek renge boyanmasında tercih edilir.

-          Ayrıca 4-5 ayrı renge boyanmış elyaflar harman yapılarak melanj efektli iplik elde edilir.

İPLİK (BOBİN) BOYAMA

           1- BOBİN KIRMA : Bobinleme dairesinden boyama dairesine gelen boyanacak bobinlere bobin kırma makinelerinde uygulanan bir işlemdir. Burada , bobinlerin alt ve üst keskin köşelerinin, pnömatik basınçla bobinin yerleştirildiği oyuğun şeklini alması , yani ovalleştirilmesi sağlanır. Böylece keskin köşelerde boya flottesinin daha farklı alınmasından kaynaklı renk farklılıkları ortadan kaldırılmış , flottenin bobin içerisine girmesi kolaylaştırılmıştır. Ayrıca bu köşelerden ipliğin sıyrılıp çıkması zorlanmış olur.

Bossa 1 işletmelerinde bobin boyama dairesinde 1 adet bobin kırma makinesi bulunmaktadır. Burada bobinler sırası ile üstte baskı uygulayacak kısmın altına geçerek üst ve alt köşeleri yuvarlatılmış olur.

            2-  PİŞİRME : Boyanacak olan bobinler üzerinde çubuklar bulunan kafeslere tek tek yerleştirilir. Üst üste yerleştirilen her bir bobinin arasına pul takılır. Çünkü bobinin alt tarafı geniş , üst tarafı daha dar olduğu için bobinler arada pullar olmaksızın üst üste yerleştirilirse sıvıya yön verilemez ve sızdırmazlık sağlanamaz. Ayrıca tek katlı taşıyıcılarda 5. veya 6. bobin arasına kompansatör yayı takılır. Kompansatör yayı , bobinlerin takılı olduğu metal iğler sıcaklık etkisiyle genleşirse bobinler arasında boşluk oluşmaması için kullanılır. Özellikle pamuk ve viskon ipliklerde bobin yoğunluğu daha düşük ve sarım, iplik cinsinden dolayı daha yumuşak olduğu için , boyama esnasında ipliğin köşelerden sıyrılma tehlikesi daha fazladır ; bu yüzden bu bobinlerde kafesin en ucundaki bobinlerin üzerine yıldız şeklinde bir metal parçası konarak basınç yapması sağlanır.

Kafeslere yerleştirilen bobinler daha sonra vinçlerin yardımıyla pişirme ve bobin yıkama kazanına getirilir. İpliğin  boyayı daha iyi emmesi için bazı kimyevi maddeler pişirme kazanındaki çözeltiye ilave edilir. Pişirme işlemi sud kostik çözeltisi kullanılarak iplikteki yabancı maddelerin giderilmesi ve bir miktar ağartma yapılması için uygulanmaktadır. Sud kostik çözeltisi ayar tanklarında hazırlanıp bome derecesi bomemetreyle ölçülüp pişirme kazanlarına gönderilmektedir. Bu çözeltide ayrıca ıslatıcı maddeler ve kompleks oluşturucu maddeler bulunur. Pişirmeden sonra 80 derecede sıcak yıkama ve ardından  su veya çeşitli nötrleştiricilerle nötralize işlemi yapılır.

%100 pamuklu penye ipliklerin pişirilmesi , 6 cc/lt 38 Be kostik ve diğer yardımcılarla birlikte 105 ° C’ de yapılırken ;  karde ipliklerinin pişirilmesi 12 cc/lt 38 Be kostik ve diğer kimyasallarla 120 ° C’ de yapılmaktadır. Ayrıca pes -vis karışımı ipliklerin  pişirilmesi de 80 ° C’ de yapılmaktadır.

            3-  AĞARTMA : Ağartma işlemi özellikle pamuk iplikleri için yapılan bir işlemdir. Karde ipliklerinin kendi yapısından kaynaklanan sarımsı bir rengi vardır. Ağartma yapılarak tekstil liflerini redoks maddeleri (yükseltgen veya indirgen) ile muamele edip lifin yapısındaki bu doğal boyarmaddelerin uzaklaştırılması sağlanır. Eğer karde iplikleri açık renklere boyanacaksa ipliğin bu sarı rengi boyamanın iyi yapılamamasına , rengin istenenden farklı çıkmasına neden olur. Eğer istenirse koyu renklere boyanmadan önce de yapılabilir. Fakat sentetik iplikler için  (özellikle Bossa işletmesinde sentetik olarak pes/viskon karışımı iplikler boyanmaktadır.)  ağartma işlemlerine gerek duyulmamaktadır. Çünkü bunlar boyama için yeterli derecede beyazlık ve parlaklığa sahiptirler. Pamukluların ağartılmasında hidrojen peroksit kullanılmaktadır. 90-100°C sıcaklıklarda yapılır.

            4-  BOYAMA : Pişirme işleminden sonra bobinler boyama kazanlarına getirilir.       Boyama başlanırken ilk önce kazan su alır , boya çözeltisinden önce ipliğin boyayı çekmesine yardımcı olacak tuz ve soda konulur. Boyamaya geçildiğinde ilk önce boya çözeltisi, yardımcı maddeler ve su büyük kazanlarda karıştırılıyor. Daha sonra otomatik olarak borularla tank içerisine iletilir. Tank içerisindeki kafeslere takılı olarak bulunan bobinlere boya, hava basıncıyla aşağıdan yukarıya doğru, bobinin her yerine eşit miktarda nüfuz edecek şekilde gönderilir.

Bossa 1 işletmelerindeki bobin boyama makineleri aşağıdaki gibidir :

-          Thies I (475 kg’lık)  elyaf – bobin boyama makinesi

-          Thies II (475 kg’lık )  elyaf – bobin boyama makinesi

-          Küçük Thies (140 kg’lık)  bobin boyama makinesi

-          Obermayer I (440 kg’lık) bobin boyama makinesi

-          Obermayer II (440 kg’lık) bobin boyama makinesi

-          Büyük Krantz  elyaf – bobin boyama makinesi

-          Krantz 750  elyaf – bobin boyama makinesi

-          Krantz 450  elyaf – bobin boyama makinesi

-          Scholl (28 kg’lık) bobin boyama makinesi

-          Krantz Numune elyaf – bobin boyama makinesi

-          Jasper Numune elyaf –bobin boyama makinesi

1 : Boyama kazanı                                  8 : Buhar                       

2 : Genişleme tankı                                9 : İç akış

3 : Su girişi                                          10 : Sekonder pompa

4 : Isıtma helezonu                               11 : Geri döndürmesiz valf

5 : Kelebek valf                                    12 : Soğutma suyu girişi

6 : Pompa                                           13 : Hava çıkış valfi

7 : Su kapanı yolu                                 14 : Kondenser         

Şekil 7 : Bobin Boyama Aparatı

İşletmede %100 pamuk (karde) ipliği için genellikle 75 ° C’ de 60 dk indanthren boyama yapılmaktadır.

Thies boyama makinesinde indanthren boyanın küplenmesi (indirgenmesi) işlemi şu şekilde gerçekleşmektedir : Küp boyarmaddesi çözülerek hazırlanan flotte üzerine yeterince yumuşak su alınıp 60 ° C’ ye kadar ısıtılıyor. Daha sonra kostik ve hidrosülfit verilip 10 dk bekletiliyor. Böylece boyarmadde flottesi elyafın alabileceği özelliğe getiriliyor. Burada hidrosülfit indirgen madde olarak görev yapmaktadır. Daha sonra % 3’ ü geçen koyu boyama oranlarında soğukta 5 dk , hidrosülfit ve 38 ° Be kostik içeren redüktif yıkama yapılıyor. Boyarmadde indirgenip elyaf içine alındıktan sonra elyaf içinde yükseltgenme görevini hidrojen peroksit yerine getiriyor. En sonunda sabun ve soda ile 80 ° C’ de yıkama yapılıp 50 ° C’ de avivaj işlemi uygulanıyor.

İşletmede çok sık çalışılan polyester/ viskon karışımlı iplikler için dispers ve indanthren boyama yapılmaktadır. Bunun için sabunla pişirme işleminden sonra ilk önce ipliğin polyester kısmı dispers boyarmadde ile birlikte asetik asit , sodyum asetat ve dispergatör bulunan flottede 130 ° C’ de 60 dk boyanmaktadır. Bu sırada viskon elyafı dispers boyayı almadığı için bu kısımlar boyanmamaktadır. Polyester boyandıktan sonra ikinci adımda indanthren boyarmadde ile 60 ° C’ de 60 dk viskon kısmı boyanmaktadır. Burada da indirgeyici olarak hidrosülfit kullanılmaktadır. Boyarmadde elyaf içine nüfuz ettikten sonra da yükseltgen madde olarak perborat kullanılmaktadır.

Boyama sonunda 2,5 denye polyester ipliği % 5 ;  1,5 denye polyester ipliği ise % 10 çekmektedir.

Bobindeki iplikler uygun bir gerginlikte bükülmeli , büküm sert olmamalıdır. Bobinlerde , sarımda yoğunluk farklarının olması da boyamada hata oluşmasına sebep olabilir. Bunun yanında ipliğin sarıldığı patronların çatlak , delik , kırık olması da hataya yol açar.

            5-  YIKAMA :  Boyama işlemlerinden sonra bobinler tekrar pişirme kazanlarına gelir ve sabun ilave edilerek yıkanır. Böylece ipliklere tutunamayan fazla boyarmadde uzaklaştırılmış olur. Bu , ipliklerin fabrikasyon ve  kullanım haslıkları açısından önemlidir. Bu bölümde ayrıca ileride ipliğin kullanımını kolaylaştırmak için iplikler avivajlanır.

            6-   ANTİSTATİK İŞLEM : İşletmede çok sık çalışılan polyester/ viskon gibi sentetik karışımlı iplikler için boyama sonunda antistatik işlem yapılır.  Özellikle polyester statik elektriklenme özelliğinden dolayı depolama sırasında da kirleri üzerine çeker ; bu yüzden en son işlem olarak antistatikle muamele edilerek kumaşın üzerindeki statik elektrik birikimlerinin önlenmesi sağlanmış olur.

Polyester /doğal lif karışımlarında bu işleme pek gereksinim duyulmamakla birlikte polyester ve diğer sentetik karışımlarında zorunlu olarak uygulanmaktadır.

            7- SANTRİFÜJ : Boyanmış iplik veya elyafın kurutma öncesi bünyesinde bulundurduğu damlayan suyu uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Liflere hiçbir şekilde bağlı  olmayan bu su kısmı, kendi ağırlığının etkisi ile aşağı doğru akar ve tekstil mamulünün alt tarafından damlar. Bu su kısmının mekanik yollar ile uzaklaştırılması  kolaylıkla mümkündür. Elyaf cinsine göre santrifüj süresi ayarlanmaktadır. Bossa işletmelerinde 2 adet elyaf santrifüj , 2 adet de bobin santrifüj makinesi vardır. Berta 24 markalı bobin santrifüj makineleri 32 bobin kapasiteli olup 1500 devirle çalışmaktadır.

Santrifüjlemede, ürün üzerindeki suyun alınması merkezkaç kuvvetinin etkisi ile olmaktadır. Kesikli çalışmalarda yüzey suyu ve kapilar suyunun en etkin uzaklaştırılması bu yöntem ile olur. Suyun ürün üzerinden uzaklaştırılması delikli santrifüj sepetinin çevresel hızının karesi ile doğru orantılı olmaktadır. Devir sayısı genellikle 500-1500 d/dk arasında değişmektedir. Santrifüj sistemi iyi bir ön kurutma yöntemi olmasına rağmen kesintili çalışma dezavantajı bulunmaktadır.  Bu yöntemde ürünün santrifüj sepetine düzgün yerleştirilmesi, dengeli ve düzgün çalışma için büyük önem arz etmektedir. Değişik kapasitelerde santrifüjler kullanılmakta olup sepetin büyüklüğüne göre 10-600 kg arasında  kuru tekstil mamulü alabilmektedirler. Suyun uzaklaştırılmasını temin eden dönem nedeni ile oluşan merkezkaç kuvvet :

F= m .r .w²               ( w =3.14.n/30 )

şeklinde hesaplanabilmektedir.

m: Sepetin toplam kütlesi,         w:Çevresel hız,

r: Sepetin yarıçapı,                     n: Sepetin devir sayısı

8-  KURUTMA : Bossa işletmesinde 2 tip bobin kurutma makinesi bulunmaktadır. Hem elyaf hem de bobin için RF (yüksek frekanslı enerji ile) kurutma yapan Stalam ve Strayfield marka iki adet kurutma makinesinin yanında , sıcak hava ile elyaf kurutma yapan ve daha eski olan 1 adet Mohr kurutma makinesi bulunmaktadır.

Yüksek frekanslı kurutma yönteminde kurutulacak tekstil malzemesine dışarıdan ısı transferi yapılmamaktadır. Yüksek frekanslı kurutucuların çalışma prensibi; tekstil materyalinin yüksek frekanslı alternatif akıma bağlı iki kondansatör levha arasında konulmasına, su moleküllerinin bu levhaların + ve – yük durumlarına göre dipol oluşturarak belirli bir yerleşme şekli almalarına dayanmaktadır. Kondansatör levhalarının yükü devamlı olarak (saniyede milyonlarca kez) değiştirildiğinden, su moleküllerinin yerleşme şekli de değişmekte, bu sırada moleküllülerin sürtünmesinden açığa çıkan ısı suyun buharlaşmasını sağlamaktadır. Di elektrik kurutma (10-100 MHz) ve mikro dalga kurutma ( 1000-3000 MHz) olmak üzere 2 şekilde kullanılmaktadır. Bu tip kurutucular homojen ve hızlı kurutma sağlamaları ve aşırı kurutma riskinin bulunmaması nedeni ile tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar . Şekil 2’de yüksek frekanslı kurutma prensibi görülmektedir :

1: Sonsuz Taşıyıcı Band                    4: Yüksek Frekans Alternatif Akım 

2: Alt Elektrot                                5: Kurutulan Tekstil Ürünü (bobin)

3: Üst Elektrot 

Şekil 8 : RF Kurutma Prensibi

Stalam Kurutma Makinesi :

Stalam’da hız şu şekilde hesaplanır :

Hız  =   85 kW x 1,2       /    Bobin su miktarı (kg) x 1 m2 ‘deki bobin sayısı

Burada bobin su miktarı bobinin santrifüjden sonra üzerinde kalan su miktarıdır. Şu şekilde bulunur :

Bobin su miktarı (kg) = Santrifüj sonrası ağırlık – (patron ağırlığı + net iplik ağırlığı)

Stalam’da 1 sıraya 10 tane bobin ve 1 m’ye 6 sıra bobin konmaktadır. Böylece 1 m2’deki toplam bobin sayısı 60 tanedir.

Strayfield Kurutma Makinesi :

Strayfield kurutma makinesinde de hız şu şekilde hesaplanmaktadır :

Hız  =   75 kW x 1,2       /    Bobin su miktarı (kg) x 1 m2 ‘deki bobin sayısı

Strayfield ’de 1 sıraya 8 tane bobin ve 1 m’ye 6 sıra bobin konmaktadır. Böylece 1 m2’deki toplam bobin sayısı 48 tanedir. Makine yaklaşık 7 m boyundadır.

Stalam’da ve Strayfield’de dikkat edilmesi gereken bir husus ; bant üzerine yerleştirilen elyaf kütlesinin yüksekliğidir. Eğer gerekenden fazla elyaf konursa üstteki ızgaralara çarpar , az konursa da elyaf yanabilir.

    İplik Cinsi Stalam’a Ait Santrifüj Makinesinde Hız (m/h) Strayfield’e Ait Santrifüj Makinesinde Hız (m/h) Strayfield Kurutma Makinesinde Hız (m/h) Stalam  Kurutma Makinesinde Hız (m/h)
Pamuk   7 6 3,8 3,5
Pes/viskon   5 5 4,5 5

 

Tablo 5 : Stalam ve Strayfield’de Tiplere Göre Kurutma Hızları

Sayfa No Çalışmanın KONTROL
      49 Konusu : Stalam ve Strayfield kurutma makineleri Yapıldığı Tarih : 12 / 07 / 2002  
       

 

Kurutma sonunda bobin ve elyafta kalması gereken nem miktarları aşağıdaki gibidir :

Elyaf cinsi Minimum nem miktarı (%) Maksimum nem miktarı (%)
Pes- Viskon iplik 2 12
Pes- Pamuk iplik 3 10
%100 Pamuk iplik 2 12
%100 Viskon iplik 2 12
%100 Pes elyaf 2 9
Viskon- Keten elyaf 2 12

 

 

 

 

 

Tablo 6 : Kurutma Sonunda İplikte ve Elyafta Kalması Gereken Nem Miktarları

Yüksek frekanslı kurutucuların avantaj ve dezavantajları :

-          Yüksek frekanslı kurutucularda materyalin  nem içeriğinin düzgünsüz olması, yani bazı yerlerinin daha yaş olması, düzgün kurutmaya engel olmaz.

-          Yüksek frekanslı kurutucuların, özellikle iplik , bobin gibi paket halindeki materyallerin kurtulmasında avantajları fazladır.

-          Yüksek frekanslı kurutucular bobin, çile, tops, tow, elyaf, çorap, hazır giyim, keçe, dar dokuma bantlar gibi birçok tekstiller için üniversaldır.

-          Mamulde kalan nem ± %1 üniformluktadır.

-          Kurutma süresi kısadır.

-          Hızlı bir kurutma sağlanır.

-          Materyalde aşırı kurutmadan dolayı doğacak zarar söz konusu değildir.

-          Sadece nemli kısımlarda ısıtma oluşur ve seçici ısıtma yapılmış olunur ve enerji tasarrufu yapılmış olur.

-          Yerden tasarruf sağlar ve otomasyona müsait değildir.

           10- AMBALAJLAMA : Boyanmış bobinler ambalajlanıp bobin boyama dairesinden ayrılmadan önce Milhan marka 6 bobin kapasiteli sarım makinesinde delikli patrondan normal patrona sarılıp ; ortadan , içten ve dıştan numuneler alınarak renk farklılığı olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için spektrofotometrede ölçümler yapılarak renk farklılığının derecesi belirlenir.

İplik- elyaf boya dairesinden boyanmış ve diğer tüm ard işlemleri yapılmış bobinlerin ve elyafların daireden çıkması için iyi bir şekilde ambalajlanıp diğer işlem dairelerine veya alıcıya ulaştırılması gereklidir. İplik- elyaf boya dairesinde 1 adet Korozo marka ambalajlama makinesi mevcuttur.

ELYAF BOYAMA

              1-  BALYA AÇMA : İşletmeye gelen elyaf balyaları balyanın telleri kesilerek açılır. Açılan balyadan elyaflar el ile dönen presleme makinesine beslenir

              2-  PRESLEME : Bossa 1 işletmesinde 2 tip elyaf presleme makinesi vardır. 1 tane eski model mekanik dövmeli presleme makinesi , 1 tane de daha yeni model olan havayla basınç uygulanan presleme makinesidir. Dövmeli presleme makinesi diğerine göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu makinede işlem ; bir kafesin içerisine yavaş yavaş aktarılan elyafın sürekli dönmesi ve bu esnada sıcak su püskürtülerek üst taraftan da elyafa devamlı basınç uygulayan bir çift baskı kolu etkimesi şeklinde yapılmaktadır. Burada elyaf üzerine püskürtülen su sıcaklığı 90 ° C’ dir. Havayla preslenen makinede ise; baskı sadece üstte bulunan kapak ve hava ile yapıldığından elyaf tam sıkışamamakta ve elyaf kütleleri arasında boşluklar kalabilmektedir. Böylece her tarafı eşit derecede preslenememiş elyafta ilerde renk farklılıkları , renk bozuklukları görülebilmektedir.

              3-  BOYAMA : Burada genellikle pamuk , viskon , polyester elyafıyla çalışıldığı için dispers ve reaktif boyarmaddelerle boyama yapılmaktadır. Boyamadan önce istenirse pişirme de yapılabilir. Dispers boyarmaddelerle boyamada ; eğer kimyeviler toz halindeyse yumuşak su 35-40 ° C ısıtılıp boyarmadde çözülür. Selülozik elyafın boyanmasında ise reaktif , küp indanthren , indisol boyarmaddeleri kullanılmaktadır. İndisol boyarmaddeleri 60  ° C’ de buharla , küp 35 ° C’ de ve reaktif boyarmadde ise 40 ° C’ de çözülmektedir.

İşletmede %100 viskon elyafı için reaktif  boyama yapılmaktadır. Bunun için Evercion ve Procion marka reaktif  boyarmaddelerle birlikte tuz içeren flottede 80 ° C’ de 60 dk  boyama yapılmaktadır. Tuz ile boyarmaddenin elyafın amorf bölgelerine  nüfuzu sağlanırken daha sonra ilave edilen soda ile de boyarmaddenin burada sabitlenmesi , bir nevi fiksesi sağlanır. Bundan sonraki işlem olarak asetik asit ve antistatik maddeler içeren banyo ile ipliğe avivaj işlemi uygulanır , ayrıca statik elektriklenmenin önlenmesine çalışılır.

%100 polyester elyafı boyanmasında ise 130 °C’de 60 dk dispers boyama yapılmaktadır. Daha sonra yıkama ve avivaj işlemi ile boyama tamamlanmaktadır.

Eğer elyaf üzerinde gereğinden fazla avivaj maddesi kalırsa , tarağın tamburuna sarma yapması gibi problemler çıkabilmektedir. Sıkma ile avivaj maddesinin gerekenden fazlası atılmışsa da elektriklenmeden dolayı tülbent oluşturamamaktadır.

Sıkma fekti = (yaş elyaf-kuru elyaf)/yaş elyaf     olarak bulunmaktadır.

Elyaf boyanırken veya yıkanırken sadece içten dışa flotte dağılımı yeterli bulunuyor.

              4-  SANTRİFÜJLEME : Bossa 1 işletmesinde elyaf santrifüj işlemleri için 2 adet Emil Mühlmann marka santrifüj makinesi kullanılmaktadır. Burada amaç ; kurutma öncesi damlayan suyun uzaklaştırılmasıdır. Elyaf cinsine göre santrifüj süresi ayarlanmaktadır.

Polyester elyafı için santrifüjleme süresi 10 dk , viskon elyafı için ise 20 dk’ dır. Bunun nedeni viskon elyafının molekül yapısı itibarıyla polyesterden çok daha fazla suyu bünyesinde bulundurma yeteneğinin olmasıdır.

              5- KURUTMA : Santrifüjden gelen elyaf , kurutma işlemine geçer. Bossa 1 işletmesinde elyaf kurutma için daha önce belirtilen ve aynı zamanda bobin kurutmada da kullanılan Stalam ve Strayfield kurutma makinelerinin yanında 1 adet de sadece elyaf kurutabilen Mohr kurutma makinesi kullanılmaktadır. Bunun çalışma prensibi diğerlerinden farklı olarak sıcak hava ile kurutmaya dayanmaktadır. Elyafa önce makinenin giriş kısmında eğik açıcı vasıtasıyla açma işlemi uygulanır. Daha sonra elyaf  band üzerinde kamaralardan geçer. Burada buhar kazan dairesinden gelen buhar bir boru ile kamaralara girmekte , alttaki ve üstteki fanlar vasıtasıyla da homojen olarak yayılmaktadır. Prensip olarak böyle bir konveksiyon kurutmanın ne kadar yüksek sıcaklıktaki gaz (hava) ile yapılırsa o kadar ekonomik olacağı söylenebilir.

Yalnız tekstil mamulleri belirli sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıklara karşı hassas olduklarından, sıcaklığın gelişigüzel yüksek tutulması sakıncalıdır. Ayrıca ; polyester gibi sentetik elyaflarda zaten yapı itibariyle fazla nem almadıkları için kurumaları da çabuk olmaktadır. Bu yüzden bu tip elyaflarla çalışılırken aşırı ısınmadan dolayı yanmayı önlemek için alt fanlar iptal edilebilir ya da hız artırılır. Aynı şekilde viskon elyafı pamuktan ve polyesterden daha fazla su aldığı için daha geç kurur. Bu yüzden de viskon kurutulurken hızın azaltılması daha uygundur.

Konveksiyon ile kurutmada sıcak hava kullanımının iki nedeni vardır:

-  Isı transferi için gazın daha sıcak olması gerekir.

- Havanın yoğuşmadan, sis haline geçmeden buhar olarak içerebileceği belirli bir su miktarı vardır. Düşük sıcaklıkta bu miktar çok azdır. Yani sıcaklık arttıkça havanın buhar kapasitesi artar ve daha fazla suyu mamulden uzaklaştırabilir.

Mohr kurutma makinesinin avantajı ; ilk önce elyafa bir açma işlemi uygulandığı için kuruma işleminin daha kolay ve hızlı olmasıdır. Dezavantajı ise , elyaf açıcılardan geçerken dövücülerin etkisiyle hasar görebilir ve mukavemet kaybına uğrayabilir.

              6-  AMBALAJLAMA : Boyanmış elyaflar da boyanmış bobinler gibi elyaf- iplik boya dairesindeki Korozo marka ambalajlama makinesinde ambalajlanmaktadır.