TEKSTİL KLİMA SANTRALLERİ İÇİN ENERJİ TASARRUFU

Bu çalışmada bir tekstil fabrikasında, çalışanların bulunduğu ortamdaki iç hava kalitesinin iyileştirilmesi için bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Fabrikada karşılaşılan sorun; mekanda klima hava basıncının yüksek olması ve buna bağlı olarak da sıcaklık ve nemin artış göstermesi şeklinde yaşanmıştır. Bu sorun sebebiyle çalışılan mekanda hem elyaflarda uçuşmaya hem de çalışma verimlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için hava vantilatörlerinin iyileştirilmesi üzerinde bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İç basıncın yüksek olması vantilatör hava debisinin yüksek olmasından kaynaklandığı için vantilatörlerin kasnak çaplarının değiştirilerek devir sayılarının düşürülmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca elektrik motorların direk fanların üzerine monte edilmesine yerine ayrı montaj yapılması ile de motorlarda sık sık karşılaşılan arızalar giderilerek, ömürleri de uzatılmıştır. Motorların çektiği amper değerlerinin de azaldığı buna bağlı olarak da motorların tüketmiş olduğu enerjinin düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak klimatize şartlarında düzelme sağlanmıştır. Sistemde düşük bir maliyet ve işçilik oranıyla kısa bir süreçte %18’lik bir enerji tasarrufu sağlanmıştır

Devamını oku: Klima da Tasarruf

OPEN-END ROTOR İPLİK ÜRETİMİNDE İŞLEM KADEMELERİ

Open-End iplikçiliğinde en önemli hususlar; elyaf bandından iplik oluşturulması ve daha çok kısa elyaflara yönelik bir eğirme sistemi olmasıdır.

Open-end iplikçiliğini; Ring iplikçiliğiyle karşılaştırmalı olarak incelemek gerekir.

Çünkü bu iki iplikçilik sistemi; pamuk ipliklerinin üretiminde kullanılan yeni ve özel birkaç sistem ihmal edilirse yegane önemli sistemlerdir.

Tablo 4.l’ de open-end ve ring iplik üretimi için (penye ve karde) gerekli olan işlem kademeleri verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi işlem kademelerindeki en büyük fark, open-end sisteminde fitil işleminin ortadan kalkmış olmasıdır. Bununla birlikte diğer bir fark da; ring iplik eğirme işleminde elde edilen ipliğin kopslara sarılması karşılığında open-end eğirme işleminde elde edilen ipliğin bobinlere sarılmasıdır.Penye open-end iplik üretiminde eğirme öncesi penye makineleri de kademelere dahil edilir. Fakat penye open-end iplikler pek üretilmez. Özellikle Türkiye’de penye open-end ipliklerin üretimi ve kullanımı yoktur. Bunun sebepleri şu şekilde özetlenebilir:

Devamını oku: Open-end İşletmesi

KLİMANIN TANIMI

            Klima nedir önce bunu tanımlamak gerekir. Ve sonrada klimanın sanayide uygulanış şekillerini anlatmak gerekir. Klima mahale verilecek havayı şartlandırma demektir. Şartlandırma genellikle havanın nem, sıcaklık ayarıdır.

            Klima bugün büyük ölçüde tekstil sanayinde uygulanmak ve üretilen madde üzerinde büyük etken olmaktadır. Ayrıca insanların yaşadığı ve çalıştığı salonlar, fabrikalar ve atölyeler insan sağlığına uygun bir şekilde hava şartlandırması yapılır.

OTOMATİK KLİMA SİSTEMLERİNİN TANITILMASI

            Otomatik klima sistemleri genel olarak üç grupta sınıflandırılır.

1-   Elektronik kontrol sistemleri

2-   Elektrik kontrol sistemleri

3-   Pnomatik kontrol sistemleri

KLİMA SANTRALİNİN GENEL SÜREKLİ İŞLETME VE BAKIM GÜNLÜK BAKIM

1-     Elektrik tablosunun dışını kuru olarak temizleyiniz.

2-     Elektrik tablo kapaklarını kapalı tutunuz.

3-     Hava redüksiyon istasyonunda biriken suyu, 4 saatte bir tahliye ediniz.

4-     Santral içindeki süzgeçleri su ile doldurunuz.

5-     Santral içinde pamuk v.s. birikintisi bırakmayınız.

6-     Elektrik arızası olması halinde ilgili elektrikçinin arızayı gidermesini temin ediniz.

7-     4 saatte bir filtrenin her iki tarafındaki su seviyesini kontrol ediniz. Şayet seviyeler arasındaki fark 2 cm ‘den fazla ise filtreleri temizleyiniz.

8-     Conta ve vana salmastralarında su sızıntılarını gideriniz.

9-     Havuz seviyesini kontrol ediniz.

OTOMATİK KONTROL

DAMPER KONTROLÜ

            Damperlerin kontrolü önünde bulunan bir kanal termostatıyla yapılmaktadır.

SICAKLIK KONTROLÜ

            Sıcaklık kontrolü mahal içerisine konulan bir duyar elemanı ve kontrol paneli ile gerçekleşmektedir.

NEM KONTROLÜ

            Mahal içerisindeki bir nem duyar elemanı ve kontrol paneli ile gerçekleşmektedir.

POMPA

1-     Çalıştırmak istediğiniz havuz pompasının giriş çıkış vanalarını açınız. Diğer pompaların vanalarını kapatınız.

2-     Havuz emiş hattı vanalarını açınız.

3-     Yaz çalışmasında soğuk su geliş hattı vanalarını açık, kış çalışmalarında ise kapalı tutunuz.

4-     Pompa şalterini çeviriniz.

5-     Çıkış hattı üzerindeki manometre ve havuz gözetleme camından pompanın suyu gönderdiğini kontrol ediniz.

6-     Manometre basıncın 2,5 atü olduğunu kontrol ediniz.

7-     Basınç ayarını basma borusu üzerindeki vanadan yapınız.

VANTİLATÖR

1-     Harman hallaç, iplik izhar e dokuma ihzar santrallerinde tablodaki şalteri çevirerek çalıştırın.

2-     Motorun normal devrini almasını temin ediniz.

ASPİRATÖR

1-     Tablodaki şalteri çevirerek yol veriniz.

2-     Aspiratörün çalıştığını kontrol ediniz.

DURDURMA

            Motorun durdurulmasını, tablo üzerindeki şalterin stop durumuna getirilmesi ile olur.

KLİMA SANTRALİNİN İŞLETMEYE ALINMASI KONTROL

Sistemin çalıştırılmasından evvel aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekir.

-          Damper motorlarının damperlere bağlı olduğunu kontrol ediniz.

-          Havuz besleme suyunun mevcut olduğuna bakınız.

-          Termostat ve higrostatların istenilen değerlere ayarlı olduğunu kontrol ediniz.

-          Klimatize edilen yerlerin kapılarını kapalı tutunuz.

ISITICI  ve GRUBU

1-     Kışın ısıtıcılara buhar geldiği kontrol edilmelidir.

2-     Sistemde kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.

3-     Gruptaki elemanların doğru monte edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

YOL VERME

1-     Ana şalteri devreye alın.

2-     Voltmetreden 3 fazında mevcut olduğunu, voltmetre anahtarını çevirmek suretiyle kontrol edin. 380 V olmalıdır.

3-     Fanlar ve pompa motorlarına ait şalterler çalışma konumuna getirilerek sistem çalıştırılır.

                   i.    Basınç düşürme ve filtre istasyonundan çıkışta basıncın 20 psı olduğunu görünüz.

KOMPRESÖR ve PNOMATİK TABLO KONTROLÜ

1-     Hava tankı giriş ve çıkış vanalarını kontrol ediniz.

2-     Hava kompresörünün şalterini çevirin.

3-     Hava redüksiyon istasyonunu çıkışında basıncın 1,3 atü olduğunu görünüz.

4-     Yaz-kış anahtarını ilgili konuma getiriniz.

YIKAYICI İNŞAİ TİP MERKEZ KLİMA SANTRALİ UYGULAMASI İÇİN

            Evaporatif soğutma      : 3,5 m/s

            Mekanik soğutma         : 2,5-3,0 m/s

            Menfezler                     : 2,5-5 m/s

            By pass damperleri       : 3-3,5 m/s

KLİMA İÇİN AŞAĞIDAKİ EGZOST DEĞERLERİ KULLANILABİLİR

            Harman hallaç               : 4000-7000 m3/h

            Tarak                           : 1200-2500 m3/h

            İplik                             : 7-14 m3/h iğ başına

            Masura- bobin              : 70 m3/h masura başına

TEKSTİL PROSESLERİ

            Tekstilde kullanılan elyaf cinsine göre iklimlendirme ihtiyaçları da değişmektedir. Tekstil klima santrallerinin projelendirilmesinde gerekli olan ve endüstri standardı haline gelmiş veriler şunlardır:

            Dış hava panjuru           : 3,5 m/s

            Dönüş havası damperi  : 5 m/s

            Hava filtresi                  :  2,5 m/s

RİNG (BİLEZİKLİ) İPLİK EĞİRME RİNG EĞİRME SİSTEMİ

            Ring , yani bilezik ve kopça yardımıyla eğirme, 20 Kasım 1828 tarihinde  John Thorp tarafından  keşfedilip Birleşik Amerika’da  patenti alınmıştır. Pamuk iplikçiliğinde senelerce kullanılmış olmasına rağmen  İngiliz sistemi eğirme de ancak 1930 dan sonra tatbik edilmeye başlanmıştır. Buna mukabil  Avrupalı imalatçılarca Fransız sistemiyle bundan 20 sene evvel  1910 larda kullanılmaya başlanmıştır.

            Taranmış yün iplikçiliğinde  yün eğirmeye ait ilk çalışmalar Amerika’da  Whitin Machine Works Whitinsville firmasınca yapılmıştır. Whitin ring eğirme makineleri Bradford sisteminde Fransız sisteminden daha hızlıdır. Şimdiki durumda bütün  kamgarn iplik fabrikalarının ring kullandığı söylenebilir. Bunlarla 3 inch çapında, 11 inch boyunda ve  350 gramlık masuralar elde etmek mümkündür.

Devamını oku: Ring İşletmesi