Şimdi namaz vaktidir

Ezan namaz vakitlerini bildirmek ve inananları namaza davet etmek için okunur.

Ezanın okunuşu ve anlamı şöyledir:

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

(Allah her şeyden büyüktür.)

Eşhedü en lâ İlâhe illa’llâh

Eşhedü en lâ İlâhe illa’llâh

(Şahadet ederim ki, Allah’dan başka ilah yoktur.)

Eşhedü enne Muhammeder Rasulullah

Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah

(Şahadet ederim ki, Muhammed O’nun Rasûlüdür.)

Hayye ale’s salâh, Hayye ale’s salâh (Haydi namaza yönelin, namaza koşun!)

Hayye ale’l- felâh, Hayye ale’l- felâh (Haydi felaha, kurtuluşa koşun!)

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber

Lâ ilâhe illallâh

Sabah namazında, diğer vakitlerde okunan ezandan farklı olarak “Hayye alel felâh” dan sonra iki defa “Es-salâtü hayrunmine’n-nevm” denir. Bunun anlamı ise, “Namaz uykudan hayırlıdır” demektir.

Ezan okunurken müezzinin söyledikleri tekrar edilir. “Hayye alel” kelimeleri geldiğinde “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi’llâh “ (Bütün güç kuvvet yalnızca Allah’a aittir) denir. Ezandan sonra Peygamber Efendimize salavat getirmek (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin...) sünnettir.

Ezandan sonra farz namaza başlamadan önce yalnızca erkekler kamet getirir. Kamet hızlı okunur. Tıpkı ezan gibidir. Yalnızca, “Hayye ale’l felâh”dan sonra iki kere “Kad kameti’s salâh” denir. Bu da “Namaza başlanmak üzere”dir, anlamına gelir.

Namaz Vakitleri

Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz kılarız.

Farz Namazlar

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları her Müslüman üzerine farz kılınmıştır. Cuma namazı ve cenaze namazı da farz namazlardandır.

“Namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.” (Nisa Suresi, 103. ayet) hükmünden yola çıkarak ve Peygamber Efendimizin uygulamaları doğrultusunda bütün alimler, bir gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğunda birleşmişlerdir.

Cuma Namazı

Cuma günü göklerde ve yerde bayram günüdür. Bu güzel günün bu özelliği bütün ümmetler arasında yalnızca Müslümanlara verilmiştir.

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır. Adem (a.s.) o günde yaratıldı ve cennete o günde gönderildi. Cennetten o gün indirildi ve tevbesi o günde kabul olundu. O günde de vefat etti. Kıyamet de o gün kopacaktır. O gün Allah’ın nezdinde mezîd (artırma) günüdür. Göklerdeki melekler de ona bu ismi vermektedirler. Aynı zamanda o gün cennette Allah Teala’nın cemâlini temaşa (seyretme) günüdür.” (Müslim, Ebu Hüreyre’den...)

Cenaze Namazı

Cenaze namazı, bir kısım Müslümanın kılmasıyla (farz-ı kifaye) yerine getirilmiş olur. Bu vefat eden mü’minlere veda namazıdır. Bu namazla ahirete giden mü’min kimselere, sevdiklerimize güle güle deriz. Çünkü bu namaz vefat eden kimseye bir duadır. Çocukken kulağımıza isim koymak için okunan ezanın da namazı gibidir cenaze namazı.

Bayram Namazı

Ramazan Bayramı, Şevval ayının 1. 2. ve 3. günleri, Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10. 11. 12. ve 13. günleridir.

Bayram namazları iki rekattır.

Vacip Namaz

Yerine getirilmesi her Müslüman için gerekli ve borç olan, yapılmadığı takdirde büyük günah sayılan Allah’ın emridir.

Vitir ve bayram namazları vacip namazlardır.

Vitir namazı üç rekattır ve yatsı namazından sonra kılınır.

Sünnet Namazlar

Farz namazlar dışında Peygamber efendimizin kıldığı namazlardır. Bu namazların bir kısmı Teravih namazı gibi Sünnet-i müekkede (Peygamberimizin devam edip hiç terkettiği namazlar), bir kısmı da ikindi namazının ve yatsı namazının ilk sünneti gibi, Sünnet-i gayr-ı müekkede’dir. (Peygamberimizin nâdiren, birkaç defa kılmadığı namazlar)

Nafile Namazlar

Yukarıda saydığımız namazlardan başka, kerahet vakitleri (namaz kılmanın doğru olmadığı vakitler) dışında Allah’ın rızasını kazanmak için kılınan namazlardır. Bu namazlar beş vakit namazlar dışında kıldığımız ve fazileti Allah katında çok olan namazlardır.

Kaza Namazları

Vaktinde kılınamayan namazların daha sonra kılınmasıdır. Bu bir hata halidir. Yoksa, özürsüz olarak bir namazın vaktini geçirmek büyük bir günahtır. Ancak meşru sebepler bunun dışındadır. Kişi (Müslüman, akıllı, baliğ, yani namaz yükümlülüğü olan) namazı kaza etmedikçe borcundan kurtulamaz.

Mekruh vakitler dışında sabah ve ikindi namazlarından sonra olsa bile geçmiş namazlar kaza edilebilir. Geçmiş bayram, cuma ve sünnet namazlarının kazası yoktur.

Namazın Farzları

Namazın oniki şartı vardır. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır.

 D ı ş ı n d a k i l e r :

1- Hadesten taharet: Abdest almak, su bulunmuyorsa teyemmüm etmek.

2- Necasetten taharet: Bedende, elbisede, namaz kılınacak yerde bulunan kirlerin temizlenmesi.

3- Setri Avret: Erkeklerin, göbekten diz kapağının altına kadar, kızların ise yüz, el ve ayakları dışında kalan her yerini örtmesi.

4- Vakit: Farz namazı kılabilmemiz için vaktinin girmiş olması gereklidir.

5- Kıbleye yönelmek: Kıblemiz Kâbe’ye yönelmektir.

6- Niyet: Hangi namaz kılınıyorsa ona göre niyet etmek.

Namazın içindeki Farzlar ya da namazın rükünleri:

1- Kıyam: Ayakta durmak.

2- Kıraat: Kur’an ayetlerini okumak.

3- Rüku: Elleri diz kapaklarının üstüne gelecek şekilde, gövde yere paralel olarak eğilmek.

4- Secde: Alnı, burnu, el avuçları, diz kapakları, ve ayakları yere değecek şekilde eğilmek.

5- Teşehhüd: Her iki rekatta “Et-Tahiyyâtu”yü okuyacak kadar oturmak.

6- İftitah tekbiri (Başlangıç tekbiri) getirmek. (Allahu Ekber, demek)

Namazın farzları dışında vacipleri ve sünnetleri de vardır. Namazı bozan ve namazda yapılması mekruh veya müstehap sayılan şeyleri ve daha namazla ilgili bir çok konuyu ilmihal kitaplarından öğrenmemiz gerekmektedir. Böylece namazımızı daha şuurlu ve daha eksiksiz kılabiliriz...

Sehiv Secdesi

“Yanılma secdesi” anlamına gelir. Namazın içindeki farz veya vaciplerden birinde (farzın geciktirilmesi, vacibin terk edilmesi veya geciktirilmesi gibi durumlarda) yanılmaktan ötürü, namazın sonunda yapılan iki secdedir.